งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“JTEPA, RCEP and Projects Cooperation” สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย The Federation of Thai Industries By Mr. Boonpeng Santiwattanatam Vice Chairman of The.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“JTEPA, RCEP and Projects Cooperation” สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย The Federation of Thai Industries By Mr. Boonpeng Santiwattanatam Vice Chairman of The."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “JTEPA, RCEP and Projects Cooperation” สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย The Federation of Thai Industries By Mr. Boonpeng Santiwattanatam Vice Chairman of The Federation of Thai Industries 2 February 2015 At Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Center @ Central World Bangkok, Thailand สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1

2 Outline of Content  Trade and Investment between Thailand and Japan  Existing cooperation  Future trend of cooperation  Cooperation Projects for enhancing business opportunities (JTEPA, RCEP)  Existing projects  Possibility of future cooperation สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2

3 3 Existing Cooperation of Trade and Investment Between Thailand and Japan 1. Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA)  Effective on 1 November 2007  JTEPA coverage 9 sectors 2. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP)  Effective on 1 June 2009  AJCEP Coverage (trade in goods, trade in services, investment, Rule of origins (ROOs), Trade facilitation, economic cooperation)

4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4 Factors Conducive for Enhancing Trade and Investment Opportunities  Thailand as the production base  Public Utilities & Facilities  Potential of Thai SMEs  standardized and quality product  ASEAN as a big market and resource base  Thailand as a hub of ASEAN

5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 Future Trend of Trade and Investment Cooperation Between Thailand and Japan 1. Accelerating the utilization of JTEPA  ROOs chapter  Reducing import tariff  Increasing product quota  Implementation of economic cooperation program

6 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6 Future Trend of Trade and Investment Cooperation Between Thailand and Japan (cont.) 2. Exploring the business opportunities through FTA Agreement  RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)  TPP (Trans-Pacific Partnership)  Positive views  Challenges ahead  Adaptation of private sector

7 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7 Adaptation of Private Sector  International mindset  Products and services value added with technology and R&D and R&D  Environmental concerns  Marketing competitiveness

8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8 Existing Cooperation Between Thailand and Japan 1. Trade and Investment Promotion for “Kitchen of the World” 2. Japan-Thailand Steel Industry Cooperation Project 3. Automotive Human Resource Development Institute Project 4. Initiatives for Enhancing Energy Conservation Project 5. Textile and Apparel Cooperation Project 6. Value Creation Economy Project 7. Public-Private Partnership (PPP) Project

9 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9 Cooperation Projects Between FTI and Japan 1. Cooperation with Kitakyushu Eco Town Center 2. Cooperation with METI-Kansai (Team E-Kansai) 3. Cooperation with the Japan Research Institute (JRI) 4. Cooperation with the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Industrial Science and Technology (AIST) 5. Joint Working Group on Food Quality Improvement (JWG) Improvement (JWG)

10 Possibility of Future Cooperation Energy and Environment Industrial Design Transfer Know-how and Knowledge (Training/ Workshop) Visit Factory Joint R&D Projects Thai Industry Thai Industry สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10

11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 11


ดาวน์โหลด ppt “JTEPA, RCEP and Projects Cooperation” สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย The Federation of Thai Industries By Mr. Boonpeng Santiwattanatam Vice Chairman of The.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google