งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษาร่วมสมัย กับ EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS in CONTEMPORARY EDUCATION ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

3 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

4 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

5 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

6 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

7 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

8 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

9 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

10 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

11 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

12 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

13 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

14 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

15 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

16 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

17 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google