งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15

3 ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง ระบบที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในการ เชื่อมต่อ ระบบที่มี Printer เป็นองค์ประกอบ ไม่มีข้อใดถูก สารบัญ ก..ก.. ก..ก.. (1.) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

4 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับบุคคลอื่น สะดวก และรวดเร็ว ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ใด บนโลก แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ในสิ่งที่สนใจร่วมกัน ไม่ได้ เป็นช่องทางในการละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน ผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดวิจารณญาณ สารบัญ ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. (2.) ข้อใดคือข้อดีของระบบ Social Network ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

5 Client กับ Client โดยตรง Client กับ Client โดยอ้อม Client กับ Bood โดยตรง Client กับ Bood โดยอ้อม สารบัญ (3.) P2P เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอะไร ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

6 เครือข่าย บริการ เครือข่ายการเมือง เครือข่ายสังคม เครือข่าย บันเทิง สารบัญ (4.) Social Network คือเครือข่ายประเภทใด ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

7 Classbody.com Classmate s.com Classnet.com Classpototo.com สารบัญ (5.) จุดเริ่มต้นของสังคมออนไลน์เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ใด ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

8 Communicate, Internet, Definition, Sites Communicate, Network, Definition, Sites Communicate, Internet, Definition, Sharing Communicate, Networking, Definition, Sharing สารบัญ (6.) องค์ประกอบของ Social Network คืออะไร ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

9 การสื่อสาร เครือข่า ย คำจำกัด ความ แบ่ง บัน สารบัญ (7.) Communicate คืออะไร ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

10 สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูล สามารถใช้ทรัพยากร ร่วมกัน สามารถสนทนาผ่าน เครือข่าย แฟ้มเอกสารไม่สามารถ ใช้ร่วมกันได้ สารบัญ (8.) ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

11 โลก เสมือน ร่วนกัน ทำงาน ความสนใจ ตรงกัน เผยแพร่ ผลงาน สารบัญ (9.) Collboration Network คือ Social Network แบบใด ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

12 เกมส์ ออนไลน์ แผนที่ ออนไลน์ สารานุกรม ออนไลน์ แชท สารบัญ (10.) Wikipedia คืออะไร ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

13 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง สารบัญ (11.) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องมีคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยกี่เครื่องในการเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง

14 Multiply Secondlife Zickr Skype สารบัญ (12.) ข้อใดคือ Gaming / Virtual Reality ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

15 Second Life Virtual Community Digg Bit Torrent สารบัญ (13.) เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการแบ่งบันไฟล์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

16 Google Facebook Myspace Microsoft สารบัญ (14.) ข้อใดไม่ใช่ Social Network สุดฮิต ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

17 การประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ การถูกละเมิด ลิขสิทธิ์ การ ติดต่อสื่อสาร การทำงานทางด้านขาย และคมนาคม สารบัญ (15.) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ Blog ก..ก.. ก..ก.. ข..ข.. ข..ข.. ค..ค.. ค..ค.. ง..ง.. ง..ง.. ถู กต้อ งค่ะ !!! เก่งมาก เลย ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง ผิ ด ค่ะ !!! ลองดู อีกครั้ง

18 สารบัญ นายอนุชา ดำสุข เลขที่ 16 นางสาวเบญจวรรณ บริเพชร เลขที่ 18 นางสาวพัชราพันธุ์ อำ ลอยเลขที่ 19 นายพันธวิศ ราชเดิม เลขที่ 42 นายวีรพล อำลอยเลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 www.ratsada.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google