งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P2P คืออะไร ? ทำงานอย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P2P คืออะไร ? ทำงานอย่างไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P2P คืออะไร ? ทำงานอย่างไร?
- Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละเครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ สามารถจำลองตนเองเป็น Server เพื่อเปิดให้ Client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจากเครื่องของตนเองได้โดยอาศัยพลังงานและ Bandwidth ที่เครื่องตนเองมี แตกต่างกับการสื่อสารแบบ Client - Server ที่มี Server เก็บข้อมูลไว้เพียงเครื่องเดียว และเปิดให้ Client เครื่องอื่นเข้ามาโหลดข้อมูล Client - Server Client - Client 1

2 จุดเด่นของ P2P จุดที่ P2P เหนือกว่า Client - Server คือ การกระจายตัวของข้อมูลที่กระจายอยู่ในเครื่อง Client ต่างๆ โดยไม่กระจุกตัวอยู่ที่ Server เพียงเครื่องเดียว ทำให้ข้อมูลสามารถกระจายออกไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพราะมีปัญหาความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่ลดลงเมื่อจำนวน Client เพิ่มสูงขึ้น และไม่สามารถกระจายข้อมูลได้ถ้า Server เครื่องนั้นมีปัญหาเช่น ถูกผู้บุกรุกโจมตี หรือระงับการให้บริการ เป็นต้น แผนภูมิแสดงความนิยมของ Internet Protocol แบบต่างๆ คือ FTP Web P2P และอื่นๆ จะเห็นได้ว่าความนิยมของ P2P สูงขึ้นเรื่อยๆ 2

3 ประเภทของ P2P แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
1. Pure P2P - เครื่อง Client แต่ละเครื่องทำหน้าที่เป็นทั้ง Client และ Server โดยไม่ต้องมี Server กลางที่คอยจัดการหรือค้นหาข้อมูล 2. Hybrid P2P - มีเครื่อง Server กลางที่ใช้เก็บข้อมูลของ Client ว่า Client เครื่องใดมีข้อมูลใดที่เปิดให้โหลดได้บ้าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ตนเองต้องการโหลดถูกเก็บอยู่ที่ Client เครื่องใด 3. Mixed P2P - มีคุณสมบัติทั้งแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P ** แต่ P2P มีข้อด้อยด้าน Security ที่เครื่อง Client ที่จำลองตนเองเป็น Server เพื่อเปิดให้คนอื่นเข้ามาโหลดข้อมูลได้ อาจถูกแฮกหรือถูกโจมตีจากผู้บุกรุก และอาจเป็นเครือข่ายสำหรับกระจายข้อมูลผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่มีไวรัสแอบแฝงอยู่ 3

4 G. ผลจันทน์ group ภูมิใจเสนอ

5 W i n M x

6 โปรแกรม WinMX คืออะไร ??? ทำอะไรได้บ้าง ???

7 WinMX คืออะไร ? - โปรแกรม Peer-to-Peer ที่ใช้แชร์ไฟล์ Multimedia
- สามารถแชร์ไฟล์วิดีโอหรือเพลง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Audio ตระกูล MP3 หรือ WAV โดยที่ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 2 GB สามารถใช้งานได้บนระบบ Windows ผลิตในปี 2001 โดยบริษัท Frontcode Technologies เว็บไซต์ของโปรแกรมคือ บริษัท Frontcode Technologies ได้ยุติการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม WinMX ลงใน เดือนกันยายน ปี 2005 แต่ก็มีผู้พัฒนากลุ่มหนึ่งนำกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยทำการจัดตั้ง Server ขึ้นใหม่ ออก Patch เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและเพิ่ม Function ใหม่ๆลงไป และเปิดเว็บไซต์ สำหรับชุมชนผู้ใช้ WinMX

8 WinMX คืออะไร ? ถึงแม้โปรแกรม WinMX จะทำงานได้ไม่ดีเท่าโปรแกรม Bittorrent ต่างๆได้ แต่ WinMX เป็นโปรแกรม Peer-to-Peer ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นมากถึง 3 ล้านคนในปี 2006 และปัจจุบันทางผู้พัฒนาได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ร่วมแปลภาษาของโปรแกรมและวิธีใช้เป็นภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษ (เน้นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เพราะฐานผู้ใช้ที่มากที่สุดคือชาวญี่ปุ่น) แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีผู้สนับสนุนและให้ความนิยมโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่อง ภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษที่มีผู้ใช้ได้ทำการแปลไว้

9 User Interface ของโปรแกรม WinMX

10 เว็บไซต์ http://www.winmxworld.com สำหรับชุมชนผู้ใช้ WinMX

11 มีกระดานสนทนาสำหรับถามตอบวิธีการใช้โปรแกรมระหว่างผู้ใช้หรือ
แจ้ง Bug ของโปรแกรมกับผู้พัฒนา

12 Function ของ WinMX File – Sharing แบบ Peer-to-Peer Searching for Files
สามารถแชร์ไฟล์วิดีโอหรือเพลงแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Audio ตระกูล MP3 หรือ WAV โดยที่ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 2 GB Searching for Files ค้นหาไฟล์ออนไลน์ โดยการพิมพ์ชื่อของไฟล์ที่ต้องการค้นหาลงไป ถ้ามีผู้ทำการแชร์อยู่ก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ทันที Chatting นอกจากใช้ในการแชร์ไฟล์ - ดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ยังทำหน้าที่เป็น Instant Messaging ส่งข้อความพูดคุยกับผู้อื่นบนเครือข่ายได้

13 Function ของ WinMX Translation
ภาษาของโปรแกรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภาษาอังกฤษเท่านั้น มีภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา เช่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ฯลฯ สำหรับผู้ใช้มือใหม่ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ

14 แหล่งข้อมูล http://macroart.exteen.com/category/Academic-Essay

15 G.ผลจันทน์ Member 1. 50121070-2 นายศรัณย์ ผลจันทน์
นายศรัณย์ ผลจันทน์ นายชัชเจริญ ชีวกนิษฐ์ นายเจตณัฐ พูนลาภทวี นายเอกดนัย ทรงอุดมวัฒนา นายประพนธ์ ทิณบุตร นายธีรยุทธ โกบุตร นายจารุพล แสงศศิธร

16

17


ดาวน์โหลด ppt P2P คืออะไร ? ทำงานอย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google