งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน

4 ครูปพิชญา คนยืน 55 60 56 58 50 64 66 61 57 51 46 62 62 57 65 70 46 70 69 62 52 53 47 69 54 52 60 68 57 67 ข้อมูล ต่ำสุด ข้อมูล สูงสุด

5 ครูปพิชญา คนยืน 45.5 50.5 4 3030 50.5 55.5 6 55.5 60.5 7 60.5 65.5 6 65.5 70.5 7

6 ครูปพิชญา คนยืน ความกว้างของ อันตรภาคชั้น = ขอบบน - ขอบล่าง

7 ครูปพิชญา คนยืน จุดกึ่งกลางชั้น = ขอบล่าง + ขอบบน 2 เท่ากับ ครึ่งหนึ่ง ของผลบวกของค่า ต่ำสุดของอันตรภาค ชั้น กับค่าสูงสุดของ อันตรภาคชั้นนั้น

8 ครูปพิชญา คนยืน 45.5 50.5 50.5 55.5 55.5 60.5 60.5 65.5 65.5 70.5 48 53 58 63 68

9 ครูปพิชญา คนยืน ฮิสโท แกรม เกิดจากรูปสี่เหลี่ยม มุมฉากวางเรียง ติดต่อกันโดยมีความ กว้างแต่ละรูปเท่ากับ ความกว้างของอันตร ภาคชั้นและความยาว เท่ากับความถี่

10 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนรูปสี่เหลี่ยม เท่ากับจำนวนอันตร ภาคชั้น จุดบนแกน นอนจะกำหนดด้วย ขอบล่าง - ขอบบน ของอันตรภาคชั้น

11 ครูปพิชญา คนยืน 31.5 39.5 49.5 59.569.579.589.5 ฮิสโท แกรม 5 1010 จำนวนนักเรียน ( คน ) คะแน น 0 35.5 44.5 54.5 64.574.584.5

12 ครูปพิชญา คนยืน ตารางแจกแจง ความถี่ของความสูง ของนักเรียนเป็นดังนี้ 145 - 149 150 - 154 155 - 159 160 - 164 165 - 169 รวม 5 12 7 11 3 38 จงเขียนฮิส โทแกรม แสดงข้อมูล ชุดนี้

13 ครูปพิชญา คนยืน 145 - 149 150 - 154 155 - 159 160 - 164 165 - 169 รวม 5 12 7 11 3 38 144.5 149.5 147 149.5 154.5 152 154.5 159.5 157 159.5 164.5 162 164.5 169.5 167

14 ครูปพิชญา คนยืน 2 1010 จำนวนนักเรียน ( คน ) ความ สูง 147 152 157 162167 144.5 149.5 154.5 159.5164.5169.5 4 6 8 1212 0

15 ครูปพิชญา คนยืน จงเขียนฮิสโทแกรม จากตารางแจกแจง ความถี่ต่อไปนี้ 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 รวม 70 - 74 7 9 10 18 14 64 6

16 ครูปพิชญา คนยืน รวม 64 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 7 9 10 18 14 6 44.5 49.5 47 49.5 54.5 52 54.5 59.5 57 59.5 64.5 62 64.5 69.5 67 69.5 74.5 72

17 ครูปพิชญา คนยืน 44.5 49.5 54.5 59.564.569.574.5 3 1515 จำนวนคน น้ำหนั ก ( กก.) 0 47 52 57 626772 6 9 1212 1818

18 ครูปพิชญา คนยืน การบ้าน แบบฝึกหัด 3.1 ข้อที่ 3 หน้า 108

19 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google