งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (Palette Layer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (Palette Layer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (Palette Layer)

2 ความหมายของเลเยอร์ (Layer)
เลเยอร์เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกับโปรแกรมกราฟฟิกส์ หลักการทำงานพื้นฐานเหมือนกับการวางแผ่นใสซ้อนทับกันไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นภาพกราฟิกส์ที่สมบูรณ์

3 แสดงองค์ประกอบของพาเลทเลเยอร์
Blending Option (แต่งสีภาพ) ปรับค่าความโปร่งใส แสดงการซ่อนเลเยอร์ เลเยอร์ที่ถูกเลือกให้ทำงาน

4 เลเยอร์ Background ในการสร้างไฟล์ใหม่หรือเปิดภาพขึ้นมาทุกครั้งจะสังเกตได้ว่า โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมา 1 เลเยอร์โดยอัตโนมัติเสมอ โดยเลเยอร์นั้นเรียกว่า “เลเยอร์ Background”

5 การปรับค่าความโปร่งใส (Opacity) ให้กับเลเยอร์
ที่พาเลทเลเยอร์มีเครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการปรับค่าความโปร่งใส (Opacity) ให้กับเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ได้ เพื่อช่วยให้ภาพที่ได้มีจุดเน้น หรือคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ โดยถ้าค่า Opacity มีค่ามาก ความโปร่งใสของเลเยอร์นั้นก็จะยิ่งมีค่ามากตามไปด้วย

6 การเพิ่มเลเยอร์

7 การคัดลอกเลเยอร์

8 การใช้ Layer Mask ในการใช้ภาพจากเลเยอร์ร่วมกันบางครั้งอาจทำให้ภาพอีกเลเยอร์หนึ่งซ้อนทับหรือบังภาพอีกเลเยอร์หนึ่ง ดังนั้นถ้าต้องการให้ทั้ง 2 เลเยอร์ไม่ซ้อนทับกันก็อาจใช้วิธีลบภาพบนเลเยอร์บางส่วนทิ้งไป ซึ่งจะทำให้ภาพต้นฉบับเสียหายตามไปด้วย ดังนั้นการใช้ Layer Mask จะช่วยทำให้ภาพไม่ซ้อนทับกันและภาพต้นฉบับยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร

9 การใช้ Blending Option
Blending เป็นเครื่องมือผสมสีของภาพชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ที่พาเลท Layer ทำให้สีของภาพที่ได้มีลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (Palette Layer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google