งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า

2 คอยล์ ( coil ) ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วยตัวอักษร L เป็นอุปกรณ์ที่ประหลาดมาก คือ ดูเหมือนจะทำง่ายที่สุด และดูแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรเลย เป็นแค่ลวดพันเป็นวงๆ บนแกนกระดาษบ้าง บนแกนเหล็กบ้าง แกนเหล็กที่ผสมเป็นพิเศษที่เรียกว่าแกน เฟอร์ไรท์ บ้างแค่นั้นเองแต่กลับมีคุณสมบัติที่ไม่น่าเชื่อ นั่นก็คือ

3 คุณสมบัติของคอยล์ 1.เป็นตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ดี
2. มีคุณสมบัติเป็นศัตรูกับความถี่บางความถี่ ค่าของ L ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของขดลวดที่พัน และความยาวของ L ลวดที่ที่ใช้พันคอยล์นั้นเป็นลวดที่มีขนาดต่างๆกัน เรียกเป็นเบอร์ เบอร์มากๆลวดจะเล็ก เบอร์น้อยๆลวดจะโต คอยล์มี 2 พวก พวกหนึ่งพันบนแกนเหล็ก อีกพวกหนึ่งพันบนแกนอื่นๆที่ไม่ใช่แกนเหล็ก พวกหลังๆ นี้เราเรียกรวมกันว่าแกนอากาศ คอยล์ขนาดเดียวกัน ถ้าใส่แกนเหล็กเข้าไป ค่าของมันจะผิดไป คือจะมีค่ามากขึ้น ดังนั้นเราจึงสามารถปรับค่าของคอยล์ได้โดยขยับแกนเหล็ก เข้า-ออก

4 ลักษณะของ coil The Toroidal Coil The Solinoid Coil

5 สัญลักษณ์ ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า ของ coil แบบต่างๆ

6 ไดโอด ( diode )   ไดโอดเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่มากชิ้นหนึ่ง สร้างมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด เยอรมันเนี่ยม หรือซิลิคอน ซึ่งในทางอุดมคติแล้วไดโอดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว เท่านั้นกระแสจะไหลย้อนกลับไม่ได้สัญลักษณ์ของไดโอดในอุดมคติ จะแสดงเป็นรูปลูกศรโดยจะมีทิศทางในการไหลของกระแสตามสัญลักษณ์ชี้ของลูกศร

7 เมื่อป้อนไฟ + ไดโอด จะเปรียบเสมือน short circuit
เมื่อป้อนไฟ (-) ไดโอด จะเปรียบเสมือน open circuit สังเกตที่กราฟ

8 ซีเนอร์ไดโอด โดยพื้นฐานแล้วซีเนอร์ไดโอดจะมีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนไดโอดปกตินั่นคือจะนำกระแสเมื่อมีการไบอัสเดินหน้าแต่ในกรณีป้อนแรงดันย้อนกลับซีเนอร์ไดโอดจะมีคุณสมบัติที่เหมือนกับไดโอดปกติเมื่อแรงดันย้อนกลับไม่เกิน vZ ซึ่งเป็นการคงค่าแรงดันของซีเนอร์นั้นเนื่องจากถ้าแรงดันย้อนกลับมีค่าถึงแรงดัน vZ ซีเนอร์ไดโอดจะนำกระแส

9 ค่าแรงดันซีเนอร์ที่มีการผลิตออกมาจะมีค่าตั้งแต่ 1
ค่าแรงดันซีเนอร์ที่มีการผลิตออกมาจะมีค่าตั้งแต่ V โดยมีอัตรากำลังอยู่ระหว่าง 1/ W

10 The End


ดาวน์โหลด ppt คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google