งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
LAB 1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

2 หน้าต่างงาน

3 หน้าต่างงาน 1. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar)
แถบแสดงรายละเอียดและสถานการณ์การทำงาน 2. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) ลักษณะเป็นเส้นกระพริบสีดำ ๆ 3. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard) แสดงเมนูคำสั่งต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. กล่องควบคุมเมนู (Control Menu Box) บอกชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารที่เปิดใช้งาน 5. แถบสถานะ (Status Bar) เลื่อนมุมของจอภาพ 6. แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting) แถบเครื่องมือสำหรับจัดการกับข้อความ ตัวอักษร 7. เคอร์เซอร์ (Cursor) กล่องควบคุมการทำงานของหน้าต่างงาน 8. แถบเลื่อน (Scroll bar) แถบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับจัดการกับเรื่องทั่วไป

4 แถบเครื่องมือ

5 แถบเครื่องมือ

6 แถบเครื่องมือ

7 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003
การพิมพ์เอกสารทั่วไป

8 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003
การสร้างตาราง

9 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003
การพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์

10 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003
การทำนามบัตร เปิดโปรแกรม Microsoft Word ใช้ Textbox หรือกล่องข้อความ ในการสร้างนามบัตรครั้งนี้ ให้คลิ้กที่เมนู Insert เลือก Text box เลือกแบบ Horizontal ซึ่งจะเป็นกล่องข้อความแบบแนวนอน เปิดหน้าต่าง Format Text Box ขึ้นมาให้เราเลือกไปที่หน้าการปรับ Size ให้ใส่ขนาด Height เป็น 2 นิ้ว และ Width เป็น 3.5 นิ้ว พิมพ์ข้อความเข้าไปด้านใน หรือว่าจะแทรกรูป ภาพก็ได้ วิธีการก็เหมือนกับการพิมพ์ข้อความปกติในหน้าเอกสาร

11 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003
การทำแผ่นพับ 3 ส่วน เปิดโปรแกรม Microsoft Word กำหนดเอกสารเป็นแนวนอน ขอบกระดาษ 0.5 นิ้วทั้งหมด แทรกรูปแบบคอลัมน์เป็น 3 ส่วน โดยองค์ประกอบของแผ่นพับตามลำดับคือ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ 1) ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ส่วนปก (หน้าที่ 2) พิมพ์ข้อความเข้าไปด้านใน หรือว่าจะแทรกรูป ภาพก็ได้ วิธีการก็เหมือนกับการพิมพ์ข้อความปกติในหน้าเอกสาร

12 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003
การทำจดหมายเวียน Mail Merge (จดหมายเวียน) จดหมายเวียน ก็คือการทำจดหมายหลาย ๆ ฉบับโดยมีเนื้อความเหมือนกัน แต่มีชื่อและที่อยู่ของผู้รับที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น ซึ่งแทนที่จะต้องพิมพ์จดหมายแต่ละฉบับสำหรับผู้รับแต่ละราย ก็เพียงแต่สร้างไฟล์ที่เก็บชื่อและที่อยู่ไว้ก่อน

13 การสร้างงานประยุกต์จาก word2003
การสร้างไดอะแกรม/กราฟ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google