งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภทตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภทตำแหน่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภทตำแหน่ง

2 บริหาร อำนวยการ วิชาการ ทั่วไป
ระดับสูง ระดับต้น ทรงคุณวุฒิ ระดับสูง เชี่ยวชาญ ระดับต้น บริหาร ทักษะพิเศษ ชำนาญการ พิเศษ อาวุโส อำนวยการ ชำนาญการ เลื่อนระดับตำแหน่ง ย้าย ย้ายภายในตำแหน่งประเภทเดียวกัน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน วิชาการ ทั่วไป

3 การเลื่อนในระบบใหม่ (ในอนาคต)

4 ประเภททั่วไป (O) 59,770 ทักษะพิเศษ 48,220 เงินเดือนถึงขั้นสูงของ O3
อาวุโส 47,450 O3 6 ปี และเงินเดือนถึงขั้นสูงของ O2 ชำนาญงาน 33,540 10,190 O2 ปวช. 6 ปี / ปวท. 5 ปี / ปวส. 4 ปี และเงินเดือนถึงขั้นต่ำของ O2 ปฏิบัติงาน 18,190 4,630 O1

5 ประเภทวิชาการ (K) K5 K4 K3 K2 K1 2 ปี และเงินเดือนถึงขั้นสูงของ K4
ทรงคุณวุฒิ 66,480 41,720 ประเภทวิชาการ (K) K5 2 ปี และเงินเดือนถึงขั้นสูงของ K4 เชี่ยวชาญ 59,770 29,900 K4 3 ปี และเงินเดือนถึงขั้นสูงของ K3 ชำนาญการพิเศษ 50,550 21,080 K3 4 ปี และเงินเดือนถึงขั้นสูงของ K2 ชำนาญการ 36,020 14,330 K2 ตรี 6 ปี / โท 4 ปี / เอก 2 ปี และเงินเดือนถึงขั้นต่ำของ K2 ปฏิบัติการ 22,220 7,940 K1

6 ประเภทอำนวยการ (M) 59,770 ระดับสูง 31,280 50,550 ระดับต้น 25,390 M2
1 ปี ระดับต้น 50,550 M1 25,390

7 ประเภทบริหาร (S) 66,480 ระดับสูง 53,690 64,340 ระดับต้น 48,700 1 ปี S2

8 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้ายระหว่างประเภทตำแหน่ง

9 7 6 ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้าย (ปี)
ระดับสูง ทรงคุณวุฒิ ระดับต้น ระดับสูง เชี่ยวชาญ ทักษะพิเศษ บริหาร ระดับต้น 7 ชำนาญการ พิเศษ อาวุโส 6 อำนวยการ ชำนาญการ ชำนาญงาน ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้าย (ปี) ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน วิชาการ ทั่วไป

10 4 3 ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้าย (ปี)
ระดับสูง ทรงคุณวุฒิ ระดับต้น ระดับสูง เชี่ยวชาญ ทักษะพิเศษ 4 บริหาร ระดับต้น ชำนาญการ พิเศษ 3 อาวุโส อำนวยการ ชำนาญการ ชำนาญงาน ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้าย (ปี) ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน วิชาการ ทั่วไป

11 5 3 2 ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้าย (ปี)
ระดับสูง ทรงคุณวุฒิ 5 ระดับต้น 3 ระดับสูง เชี่ยวชาญ 2 ทักษะพิเศษ บริหาร ระดับต้น ชำนาญการ พิเศษ อาวุโส อำนวยการ ชำนาญการ ชำนาญงาน ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้าย (ปี) ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน วิชาการ ทั่วไป

12 ระดับสูง ทรงคุณวุฒิ 5 ระดับต้น 3 ระดับสูง เชี่ยวชาญ 2 ทักษะพิเศษ 4 บริหาร ระดับต้น 7 ชำนาญการ พิเศษ 3 อาวุโส 6 อำนวยการ ชำนาญการ ชำนาญงาน ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับการย้าย (ปี) ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน วิชาการ ทั่วไป

13 ว 19/2551 อนุมัติการแต่งตั้ง(การเลื่อนระดับครั้งแรก)
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ มาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ เป็นการเฉพาะคราว (ต้องดู Spec.ใหม่ประกอบด้วย) เฉพาะการแต่งตั้งในครั้งแรกของแต่ละบุคคล กรณี การเลื่อน หรือ การย้ายไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท ตำแหน่ง ที่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อน

14 Spec 1. เคยดำรงตำแหน่งประเภทอื่น หมายถึง ตำแหน่งอื่น ๆ ตาม พ. ร. บ

15 นก ภาวนา ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภทตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google