งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเกลี่ย อัตรากำลังภายใน กรม เป็นอำนาจ อ. ก. พ. กรม ตาม ม.18 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเกลี่ย อัตรากำลังภายใน กรม เป็นอำนาจ อ. ก. พ. กรม ตาม ม.18 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการ พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเกลี่ย อัตรากำลังภายใน กรม เป็นอำนาจ อ. ก. พ. กรม ตาม ม.18 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการ พ. ศ. 2551

2 ปลัดกระทรวง มอบอำนาจให้ ผู้ตรวจฯ ในเขต ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการ ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการ ตาม คส. กสธ. ที่ 160/56 ลว. 25 ม. ค. 56 ชำนาญ การลงมา อาวุโสลง มา ชำนาญ การลงมา อาวุโสลง มา

3 อาจมอบอำนาจ เพิ่มเติมภายในเขต ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ พนักงานกระทรวง ข้าราชการ ระดับชำนาญการ พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ พนักงานกระทรวง ข้าราชการ ระดับชำนาญการ พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

4 โดยมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( เกินอำนาจผู้ว่าฯ ) 1. การแต่งตั้ง 2. การคัดเลือก / ประเมินฯ 3. การเลื่อนเงินเดือน + การ บริหารวงเงิน 1. การแต่งตั้ง 2. การคัดเลือก / ประเมินฯ 3. การเลื่อนเงินเดือน + การ บริหารวงเงิน

5 Chance for the better


ดาวน์โหลด ppt การเกลี่ย อัตรากำลังภายใน กรม เป็นอำนาจ อ. ก. พ. กรม ตาม ม.18 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google