งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลื่อนขั้นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลื่อนขั้นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลื่อนขั้นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ

2 ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
1 2 3 4 อัตราเงินเดือน ตามกลุ่ม ลักษณะงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน จำนวน % ตามกลุ่มลักษณะงาน โดยมีผลการประเมินดีเด่น ค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตอบแทนสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ( เช่นเดียวกับ ขรก.พลเรือนที่ได้รับ ) สิทธิประโยชน์ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับค่าตอบแทน 1+2+4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะได้รับค่าตอบแทน กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษได้รับค่าตอบแทน 1+4 (บางอย่าง)

3 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือนให้เลื่อน 1 ต.ค. ทุกปี ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี ให้เลื่อน 1 ขั้น หรือ % กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นให้ได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษ % โดยมีโควตาไม่เกิน 15 %

4 ลักษณะการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
กลุ่มบริการ เป็นขั้น กลุ่มเทคนิค กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นช่วง กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

5 สรุปการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รายการ ต้องปรับปรุง ดี ดีเด่น ต่ำกว่า 60 คะแนน 60-89 คะแนน คะแนน การเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนพิเศษ - บริการ - 1 ขั้น - 3-5 % 1 ขั้น - - - เทคนิค 1 ขั้น 1 ขั้น 3-5 % - - - 3% บริหารทั่วไป 3-5 % 3-5 % - - - 3-5 % 3-5 % 3% วิชาชีพเฉพาะ - - - เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-5 % 3-5 % 3%


ดาวน์โหลด ppt เลื่อนขั้นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google