งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น download แบบฟอรม์ Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น download แบบฟอรม์ Excel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น download แบบฟอรม์ Excel

2 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น download แบบฟอรม์ Excel

3 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น download แบบฟอรม์ Excel

4 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น upload แบบฟอรม์ Excel

5 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น download แบบฟอรม์ Excel
การเข้าใช้งาน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

6 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น upload แบบฟอรม์ Excel
เลือก Folder ปี2558

7 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น upload แบบฟอรม์ Excel
ขั้นที่2 เลือก ทชจ. ขั้นที่1 เลือก สทช.

8 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น upload แบบฟอรม์ Excel
ขั้นที่1 เลือก Add document ขั้นที่2 เลือกหา Browse File Excel ที่เก็บไว้

9 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น upload รูปภาพ File PDF
ขั้นที่1 เลือก Add document ขั้นที่2 เลือกหา Browse File รูปภาพ ที่เก็บไว้

10 ขั้นที่1 เลือก แผนที่เส้นทาง
ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น การหาพิกัดและ รูปภาพ File PDF แผนที่ทหาร1:50000 ขั้นที่1 เลือก แผนที่เส้นทาง

11 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น การหาพิกัดและ รูปภาพ File PDF แผนที่ทหาร1:50000
1.Username & password 2.Log In

12 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น การหาพิกัดและ รูปภาพ File PDF แผนที่ทหาร1:50000
1.เลือกแสดงรายรายละเอียดชั้นข้อมูล หาตำแหน่งที่ตั้งแหล่งวัสดุ แสดงรายรายละเอียดชั้นข้อมูล

13 เครื่องหมาย + แสดงตำแหน่ง จุดค่าพิกัด
ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น การหาพิกัดและ รูปภาพ File PDF แผนที่ทหาร1:50000 2.เลือก Layer L7018 new เครื่องหมาย + แสดงตำแหน่ง จุดค่าพิกัด แสดงค่าพิกัด Lat ,Long 3.Zoom ภาพแผนที่ L7018 ตามตำแหน่งที่ต้องการ

14 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น การหาพิกัดและ รูปภาพ File PDF แผนที่ทหาร1:50000
1.ตำแหน่งที่ตั้ง 2.ค่าพิกัด 1 2

15 ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
นายพงษธร ตันดิลกตระกูล ผอ.กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา นายขจรเกียรติ ศรีประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

16


ดาวน์โหลด ppt ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น download แบบฟอรม์ Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google