งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server)
นายพงษ์รัตน์ สุนทรา นายภครัช เสนไกรกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ ความก้าวหน้าของโครงการ
สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ คำถาม-คำตอบ

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
อะไรคือ Centralized Log Server ทำไมต้องสร้าง Centralized Log Server ทำไมต้องเป็น Centralized Log Server

4 อะไรคือ Centralized Log Server
ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ สามารถระบุตัวตนของผู้ที่เข้าถึงระบบเครือข่ายได้ เก็บรักษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ป้องกันการเข้าถึง และ การแก้ไขได้

5 ทำไมต้องสร้าง Centralized Log Server
พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

6 ความก้าวหน้าของโครงการ
การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ ศึกษา NilFS2

7 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ
Ftp Server (Vsftpd)

8 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ (ต่อ)
Web Server (Apache)

9 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ (ต่อ)
Mail Server

10 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ (ต่อ)
Proxy Server (Squid)

11 สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ
การเข้ารหัสข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ส่งในเครือข่าย Stunnel ระบบความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ Lock Bios Disable telnet

12 ศึกษา NILFS2 NILFS2 (The New Implementation of log -structured file system) Checkpoint Rollback

13 สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ (ต่อ)
ระบบความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ Lock Computer Case , Bios Disable Telnet , all special account Choose a secure password , Enabling Password Aging Turn off unused services Changing SSH Port Closing open ports and services

14 คำถาม - คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google