งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pharmacist‘s role in Warfarin Team

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pharmacist‘s role in Warfarin Team"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pharmacist‘s role in Warfarin Team
รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

2 W A R F I N 3 ปีย้อนหลัง ยาความเสี่ยงสูงที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คือ ยาวาร์ฟาริน จัดตั้งโครงการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 - ผู้ป่วยนอก : ห้องตรวจโรคหัวใจ ห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจศัลยกรรม - ผู้ป่วยใน : ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินทุกราย ปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการมากกว่า 600 ราย

3 W A R F I N แพทย์ เภสัชกร พยาบาล Indication/Contraindication
ผู้ป่วย Warfarin แพทย์ เภสัชกร พยาบาล W A R F I N Indication/Contraindication Selection Drug Dose adjustment Counseling Medication Reconciliation Drug Interaction Dose adjustment Monitoring (Clinical/Lab) Administration Discharge planning

4 ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก

5 ผู้ป่วยใน

6 ผู้ป่วยที่เกิดอาการ bleeding จาก Warfarin
ร้อยละ

7 Action การนัด F/U หลังปรับขนาดยา - ผู้ป่วยใน 3-7 วัน
- ผู้ป่วยนอก 14 วัน INR วิกฤต > 5

8 ที่ได้พบแพทย์ก่อนวันนัด
Action ตารางแสดงผลการติดตามผู้ป่วย W A R F I N 91 จำนวนผู้ป่วย ที่ได้พบแพทย์ก่อนวันนัด 46% 50%

9 ผู้ป่วยที่เกิดอาการ bleeding เกิดจาก drug interaction
ทบทวน W A R F I N ร้อยละ Non- med ร้อยละ 86.9% โรคร่วม , ไม่พบสาเหตุ ร้อยละ Med error 13.1% เกิด ME ระดับ I 1 ราย เกิดจาก drug interaction Drug Interaction : NSAIDs (Diclofenac)

10 ACTION ปรับปรุงกระบวนการ การดักจับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มาในวันเดียวกัน W A R F I N

11 การ intervention กรณีที่ผู้ป่วย INR < 1.5

12 Action

13 Prescribing error จากที่ผู้ป่วย on warfarin x จันทร์ ถึง ศุกร์ = ปรับเพิ่มขนาดยา 40 % 0.5 x เสาร์ อาทิตย์ ปรึกษาแพทย์ ปรับเป็น x จันทร์ ถึง เสาร์ = ปรับเพิ่มขนาดยา 8 % 0.5 x อาทิตย์

14 Pharmacist‘s role in Warfarin Team
ช่วยให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้ - ข้อบ่งใช้ของยา - อาการไม่พึงประสงค์จากยา และข้อปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง - อันตรกิริยาระหว่างยา ค้นหาปัญหาได้รวดเร็วและแก้ไขได้ทันท่วงที ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรงได้ ความเป็นหนึ่งเดียวและการร่วมแรงร่วมใจกันของสหวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt Pharmacist‘s role in Warfarin Team

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google