งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

2 ความสำคัญ มารับบริการร้อยละ15 ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ขบวนการดูแลหลายขั้นตอน/หน่วยงาน

3 วัตถุประสงค์ วิเคราะห์กระบวนการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ลดขั้นตอน/การปฏิบัติงานที่สูญเปล่า

4 ทีมประกอบด้วย อาจารย์แพทย์และแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สงขลานครินทร์

5 สำรวจสภาพ ก่อนทำ Lean 19 ขั้นตอน ระยะเวลา 125 นาที
มีขั้นตอนปฏิบัติตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงจนผู้ป่วยรับยา 19 ขั้นตอน ระยะเวลา 125 นาที Total Value added time นาที Total turn around time นาที

6 Pre-LEAN 1.ยื่นคิว(1) 2.รอตรวจสอบสิทธิ(7) 3.ตรวจสอบสิทธิ(1) 4.รอ(5)
5.DTX(5) 7.ชั่งน้ำหนัก วัด V/S(7) 6. รอ(10) 9.รอ(25) 8.ลงทะเบียน(1) 10.ตรวจ(8) 11.รอ(5) 12.Incharged Nurse(3) 13. รอ(5) 15.เดินทาง(5) 17.การเงิน(1) 16.รอ(5) 14.พบ Ed. Nurse(10) 18.รอ(20) 19.รับยา(1)

7 Total Value added time 31 นาที Total turn around time 125 นาที
Pre-Lean ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย = ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย รอบเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย = 31/125 = 24.8% Total Value added time นาที Total turn around time นาที

8 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่า(ECRS)
ขั้นตอน ขบวนการ Combine Re arrange Eliminate Simplify รวมขั้นตอนการวัดV/S DTX ในขั้นตอนเดียวกัน ปรับระบบนัดไม่รอผลLab ผู้ป่วยเบาหวาน น. ปรับระบบนัดรอผลLab ผู้ป่วยเบาหวาน น. สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม สุขภาพถ้วนหน้าไม่ต้อง ผ่านการเงิน ผู้ช่วยพยาบาล/พยาบาลวัดV/S DTX พร้อมกัน ณจุดเดียวกัน

9 กระบวนการแก้ปัญหา Lean1
Workload Leveling เดิม ใหม่ นัดมาเวลาไม่แน่นอน (8.00 – น.) นัดเป็นช่วงเวลา น. ตรวจผู้ป่วยเบาหวาน ข้อดี ผู้ป่วยอดอาหาร ได้รับยาเร็วเนื่องจากบางOPDยังไม่มีการตรวจ

10 Pre-LEAN 1.ยื่นคิว(1) 2.รอตรวจสอบสิทธิ(7) 4.รอ(5) 3.ตรวจสอบสิทธิ
5.DTX(5) 7.ชั่งน้ำหนัก วัด V/S(7) 6. รอ(2) 9.รอ(10) 8.ลงทะเบียน(1) 10.ตรวจ(8) 11.รอ(2) 12.Incharged Nurse(3) 13. รอ(5) 15.เดินทาง(5) 17.การเงิน(1) 16.รอ(5) 14.พบ Ed. Nurse(10) 18.รอ(10) 19.รับยา(1)

11 Total Value added time 31 นาที Total turn around time 70 นาที
Post-Lean ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย = ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย รอบเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย = 31/70 = % Total Value added time นาที Total turn around time นาที

12 Result Pre- Lean Post- Lean1 1.Process 2.Time 3.Distance 4. Staff
5. Patient Value 19 Steps 125 min 40m RN 4 ลูกจ้าง 4 31x100/125 = 24.8% 14 Steps 70 min 30m 31x100/70 =44.29%

13 ขอบคุณครับ ขอพลังจงอยู่กับท่าน


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google