งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ขุมทรัพย์ Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กับการป้องกัน & ค้นหาความเสี่ยง ด้านคลินิก ดีจริงหรือ ?

2 Trigger marker ประกอบด้วย
ตัวอย่าง Trigger of failure mode /กระบวนการทำงาน + Specific clinical risk Prevent adverse event จริงหรือไม่ ? พบ trigger marker ไม่เกิด adverse event การตอบสนองของ rapid response team < 95% ปรับปรุง RRT  95% ปรับปรุง

3 ของการใช้ Trigger marker เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ผลลัพธ์ ของการใช้ Trigger marker เพื่อป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่าง หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือ Success 7-status เดิม 3 CPR 17 ราย 1) พบ marker เรื่อง conscious, VS change ได้ intubations 56 ราย 2) พบ trigger marker อื่น 55 ครั้ง (พบบ่อย BUN/CR>2, hct , plt , O2<90%)  พบ adverse event 11 ครั้ง จาก delay diag, delay Rx ในกลุ่ม ACS, sepsis จึงเพิ่ม specific clinical risk Med ชาย ต้นแบบในช่วง (ม.ค.-ก.ย.50) Fail 10 ไม่ CPR 39 ราย 1) Trigger of failure mode (เช่น pre-post operation, labor, new born) 2) specific clinical risk (เช่น PIH, DM, preterm) พบ marker ก.ย. 48, ต.ค พบ AE 2 ครั้ง (prolong labor, brachial plexus injury) เกิด Harm G 1 ห้องคลอด & หลังคลอด , นรีเวช& NS (ก.ย.-ต.ค.50)

4 + Medical record safety review ประกอบด้วย
ผู้ป่วยที่กลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน ผู้ป่วยที่แพ้ยา ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วย sepsis ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บขณะนอนโรงพยาบาลจากการทำหัตถการนอกOR ผู้ป่วยที่เสียชีวิต ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ด้านธุรการ ผู้ป่วยที่ย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะหรือถูกตัดอวัยวะโดยไม่ได้วางแผน ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผน ผู้ป่วยที่มี cardiac หรือ respiratory arrest ที่ไม่เสียชีวิต ผู้ป่วยที่มี neurological deficit เกิดขึ้นระหว่างอยู่โรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บระหว่างการคลอดหรือการแท้ง,complication post surgery โรค & หัตถการ ที่มีความเสี่ยงสูง ของแต่ละ CLT 13 trigger marker ใน high risk chart + ทบทวนเวชระเบียน หลังผู้ป่วยกลับบ้าน คำนวณจำนวน AE ต่อ 1,000 วันนอน LOS ผู้ป่วยในทั้งหมด AE ไปพัฒนา พบ adverse event หรือไม่ พบ เกิด Harm ระดับใด (E-I) แนวโน้ม Clinical risk แต่ละโรค ไม่พบ ประกัน safety ผู้ป่วย

5 ผลลัพธ์ของ Medical record safety review
เพื่อค้นหา & และประกันความปลอดภัย

6 การใช้เครื่องมือคุณภาพ Medical record safety review
สรุปประโยชน์ การใช้เครื่องมือคุณภาพ Trigger marker Medical record safety review +  เป็นระบบที่ใช้เพื่อป้องกัน การเกิด adverse event ได้ดี โดยเฉพาะ การลด ปัญหาจาก competency ของผู้มีความชำนาญน้อยกว่า  เป็นการรวมระบบป้องกันความเสี่ยงหลายระบบในงานประจำ เช่น ระบบยา, Lab  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความปลอดภัยของผู้ป่วยใน เน้นผลลัพธ์ > กระบวนการ (ทำให้ลดการจับผิด, ความขัดแย้ง) ทบทวนง่ายโดยเฉพาะในแพทย์ที่บันทึกระบบ DRG ครอบคลุมการค้นหา adverse event ได้มาก พัฒนาต่อในทุกหน่วยงานของแต่ละ รพ. ที่มีลักษณะการดูแลผู้ป่วยคล้ายกัน, ขยายต่อใน non clinic พัฒนาต่อใน OPD Case, พัฒนาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของใบ occurrence เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่าง RM & CLT


ดาวน์โหลด ppt Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google