งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอกิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ.บึงกาฬ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอกิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ.บึงกาฬ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอกิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ.บึงกาฬ
การทบทวนกิจกรรมคุณภาพ ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ในHOSxP

2 ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ในHOSxP
- เพื่อเป็นเครื่องมือใช้สื่อสารระหว่าง แพทย์,พยาบาลและเภสัชกร วัตถุประสงค์ - ระบบ HOSxP ป้องกันการสั่งยาที่เภสัชกรได้สอบสวนแล้วว่าผู้ป่วยแพ้ยานั้นๆจริง - เพื่อลดการแพ้ยาซ้ำของผู้ป่วยใน รพ.บึงกาฬ

3 กิจกรรมทบทวน เภสัชกร พยาบาล แพทย์ สารสนเทศ กระบวนการ

4 - พยาบาลชักประวัติ พบผู้ป่วยให้ข้อมูลแพ้ยา และNote ในระบบ HOSxP พร้อมแจ้งเภสัชกรทดสอบแพ้ยา
- เภสัชกรทดสอบแพ้ยาหากแพ้จริงลงรายการแพ้ยาในระบบ HOSxP และหากไม่แพ้ให้แจ้ง งาน IT เพื่อลบNote พยาบาล - เภสัชกรลงแพ้ยาแล้วแพทย์จะสั่งยาเดิมที่แพ้ไม่ได้ และระบบHOSxP จะแจ้งให้แพทย์ เปลียนยาใหม่ แนวทางการปฏิบัติ

5 เภสัชกรลงข้อมูลแพ้ยาแล้วจะขึ้นข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย
แนวทางการปฏิบัติ เภสัชกรลงข้อมูลแพ้ยาแล้วจะขึ้นข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย ระบบแพ้ยา hosxp แจ้งข้อมูลแพ้ยา พยาบาลชักประวัติ

6 ระบบแพ้ยา hosxp แจ้งข้อมูลแพ้ยา แพทย์สั่งยาที่มีประวัติแพ้ไม่ได้
แนวทางการปฏิบัติ ระบบแพ้ยา hosxp แจ้งข้อมูลแพ้ยา แพทย์สั่งยาที่มีประวัติแพ้ไม่ได้ ใบสื่อสารระหว่าง เภสัชกร กับ แพทย์

7 1.เป็นแนวทางการปฎิบัติกรณีผู้ป่วยแพ้ยา
ผลลัพธ์ 1.เป็นแนวทางการปฎิบัติกรณีผู้ป่วยแพ้ยา 2.ระบบ hosxp ป้องกันไม่ให้สั่งยาที่แพ้ได้ 3.ป้องกันการแพ้ยาซ้ำของผู้ป่วย

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอกิจกรรมคุณภาพ งานสารสนเทศ รพ.บึงกาฬ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google