งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและสารสนเทศ จัดทำโดย ด.ญ.จารุรัตน์ เสียงโต ม.1.2 เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและสารสนเทศ จัดทำโดย ด.ญ.จารุรัตน์ เสียงโต ม.1.2 เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและสารสนเทศ จัดทำโดย ด.ญ.จารุรัตน์ เสียงโต ม เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

2 ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการประมวลผลข้อมูล
การจัดการสารสนเทศ วิธีการประมวลผลข้อมูล ระดับของสารสนเทศ

3 ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ
ความหมายข้อมูล ประเภทของข้อมูล ความหมายสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ

4 ข้อมูล ข้อมูล คือ สิ่งต่างๆหรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ซึ่งได้รับจากประสาทสัมผัสหรือสื่อต่างๆ

5 ประเภทของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ลักษณะของข้อมูลที่นำไปใช้ และเกณฑ์ที่นำมาพิจารณา

6 สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และการตัดสินใจ

7 ประเภทของสารสนเทศ สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ ตามแหล่งกำเนิด ตามสาขาความรู้ และตามการนำไปใช้งาน

8 การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่จะรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การปะมวลผลข้อมูล และ การดูแลรักษาข้อมูล

9 วิธีการประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล สามารถทำได้ด้วยการประมวลผลแบบกลุ่ม คือ การประมวลผลที่เก็บสะสมข้อมูลไว้ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วจึงทำการประมวลผลในครั้งเดียว และการประมวลผลแบบทันที คือ การประมวลผลที่เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลที่ได้รับในขณะนั้น

10 ระดับของสารสนเทศ สารสนเทศมีความสำคัญกับผู้ใช้ในทุกระดับองค์กร สามารถแบ่งสารสนเทศตามระดับองค์กรเป็นสารสนเทศระดับบุคคล สารสนเทศระดับกลุ่ม และสารสนเทศระดับองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งสานสนเทศตามระดับของผู้บริหาร ได้เป็น ผู้บริหารระดับล่าง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

11 ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ ด.ญ.จารุรัตน์ เสียงโต ม เลขที่ 8


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและสารสนเทศ จัดทำโดย ด.ญ.จารุรัตน์ เสียงโต ม.1.2 เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google