งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังน้อย

2 การออกปฏิบัติงานEMSของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินมีการให้บริการตลอด24 ชั่วโมงซึ่งการออกปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนจะพบปัญหาเรื่องแสงสว่างที่จะช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสงสว่างที่มีบางครั้งไม่สามารถตอบสนองในการปฏิบัติงานได้ทางงานอุบัติเหตุฉุกฉิน รพ.วังน้อยจึงคิดประดิษฐ์หมวกนิรภัยให้แสงสว่างขึ้น ใช้ในการให้แสงสว่างในการออกปฏิบัติงานของหน่วย EMS ในช่วงเวลากลางคืนเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน หลักการและเหตุผล

3 เหตุจูงใจ เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ส่องสว่างที่มาพร้อมกับตัวรถที่บางครั้งมาสามารถให้แสงสว่างไปถึงจุดเกิดเหตุได้ หรือในการใช้ไฟฉายก็จะพบปัญหาแสงสว่างที่มีน้อย การที่ต้องใช้มือข้างหนึ่งถือกระบอกไฟฉายทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานในเรื่องแสงสว่างนั้นมีราคาสูง

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อความสะดวกในการให้แสงสว่างในการออกปฏิบัติงานEMSในเวลากลางคืน 2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุที่ศีรษะได้ด้วย 3.สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางคืน

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถนำหมวกนิรภัยให้แสงสว่างมาใช้ในการปฏิบัติงานEMSเพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการให้บริการในเวลากลางคืนมากขึ้น 2.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

6 วิธีการดำเนินงาน 1.ประชุมเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการออกปฏิบัติงานEMS พบว่าในช่วงเวลากลางคืนจะออกเหตุสูงถึง 61.53% ซึ่งปัญหาเรื่องแสงสว่างในการให้บริการเป็นปัญหาที่ทำให้การให้บริการไม่สะดวกและบางครั้งทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง

7 วิธีการดำเนินงาน 4. จัดทำหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์ดังนี้
2.มอบหมายให้ทีมงานพยาบาลและEMT ไปดำเนินการคิดหาอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานมากที่สุดและให้ความปลอดภัยแก่ศีรษะระหว่างปฏิบัติงาน 3.ทีมงานได้ใช้ต้นแบบของหมวกCommanderของหน่วยกู้ชีพและใช้ดูจากอุปกรณ์ส่องสว่างที่ใช้ในการกู้ภัย แต่มีราคาประมาณ 3,000-6,500บาท 4. จัดทำหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์ดังนี้ หมวกนิรภัยสีขาว ราคา 80 บาท ชุดไฟส่องสว่างพร้อมแบตเตอรี่ ราคา 250 บาท น๊อต 2 ตัว สติ๊กเกอร์ติดหมวก 20 บาท รวมราคา 350 บาท/ใบ

8 วิธีการดำเนินงาน 5. วิธีประกอบ นำหมวกนิรภัยมาเจาะรู 2 รู เพื่อใส่น็อต
นำชุดไฟสองสว่างมาประกอบติดกับตัวหมวก ติดสติ๊กเกอร์ EMS และชื่อโรงพยาบาลที่หมวก

9 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554-30 กันยายน 2553 ประเมินผลทุกเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 มกราคม กันยายน 2553 ประเมินผลทุกเดือน

10 ผลการดำเนินงาน (มกราคม-มีนาคม54)
1.ออกปฏิบัติการ 61 ครั้ง เป็นเวลากลางคืน 38 ครั้ง ได้ใช้งาน 14 ครั้ง 2.เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน 100 % 3.ไม่พบอุบัติเหตุบริเวณศีรษะขณะออกปฏิบัติการ

11 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค / การวางแผนการพัฒนาต่อไป
1.พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในห้องER สำหรับการทำหัตถการต่อไป


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมหมวกนิรภัยให้แสงสว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google