งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

2 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
หลักการและเหตุผล ห้องตรวจโรคศัลยกรรมบริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ พยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรมและพยาบาล E.T.NURSE ที่ไปติดตามดูแลกลุ่มผู้ป่วยแผลหายยากตามหอผู้ป่วยประกอบด้วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย , ศัลยกรรมหญิง , อายุรกรรมชาย, อายุรกรรมหญิง, เทียมทิพย์ 3, 100/6, 100/8 ,มีผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตขาทั้งสองข้างไม่สามารถเคลื่อนไหวขาได้ ทำให้เกิดแผลกดทับบริเวณส้นเท้าทั้งสองข้าง เวลาทำแผลต้องใช้ผู้ช่วยในการจัดท่าและช่วยยกขา ผู้ป่วยเองก็เคลื่อนไหวไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการคิดประดิษฐ์นวัตกรรม PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG สำหรับแขวนขาขณะทำแผล และยังใช้แขวนขาเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณส้นเท้าได้อีกทำให้แผลกดทับหายเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดแผลกดทับเกิดขึ้นใหม่ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งผู้ป่วยยังใช้แกว่งขาได้อีกเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อสะโพก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

3 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อแขวนขาผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับบริเวณส้นเท้าในรายที่เป็นอัมพาตที่ขา 2.เพื่อให้ผู้ป่วยแกว่งขาป้องกันการการยึดติดที่ข้อสะโพก 3.เพื่อแขวนแขนผู้ป่วยป้องกันการบวมของแขนในรายที่ผ่าตัด เต้านม 4.เพื่อแขวนขาผู้ป่วยในการทำแผลที่เท้า

4 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
วิธีดำเนินการ 1. พยาบาลระดมความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG สำหรับแขวนขาขณะทำแผล และยังใช้แขวนขาเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณส้นเท้าได้อีกทำให้แผลกดทับหายเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดแผลกดทับเกิดขึ้นใหม่ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งผู้ป่วยยังใช้แกว่งขาได้อีกเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อสะโพก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

5 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
อุปกรณ์ 1.เชือกไนลอนขนาด  1 ซ.ม. ยาว 1.20 ซ.ม ราคา 10 บาท 2.ท่อ P.V.C.  1 นิ้ว ยาว 15 ซ.ม ราคา บาท 3.ห่วงพวงกุญแจขนาดกลาง 1 อัน ราคา 35 บาท 4.ถุงผ้าขนาดกลาง 1 ใบ ราคา 20 บาท รวมราคา 68 บาท

6 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
วิธีทำ 1.นำเชือกไนลอนขนาด  1 ซ.ม. ยาว 1.20 ซ.ม. ปลานยด้านหนึ่งมาถักให้เป็นห่วงด้วยวิธีแทงเชือกของทหารเรือ ส่วนปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง ใช้ไฟลนเพื่อไม่ให้ปลายแตกออกจากกัน 2. นำท่อ P.V.C.  1 นิ้ว ยาว 15 ซ.ม.เจาะรูขนาด 1 ซ.ม. โดยห่างจากปลายด้านหนึ่ง 3 ซ.ม. ส่วนอีกด้านหนึ่ง เจาะรู ที่ 3 ซ.ม. 6 ซ.ม. 3.นำห่วงพวงกุญแจขนาดกลางร้อยเข้ากับเชือกไนลอน

7 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
เวลาใช้งาน ใช้ ในการแขวนขาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณส้นเท้า ใช้ในการแกว่งขาได้เพื่อป้องกันขัอสะโพกติด ใช้ในการแขวนขาผู้ป่วยเพื่อทำแผลที่เท้า 1.นำอุปกรณ์ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG แขวนกับเสาน้ำเกลือ หรือ ราวประกอบเตียง ORTHO 2. ปรับความสูง- ต่ำเชือกอุปกรณ์ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG ให้ลงต่ำสุด

8 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
5.ปรับความสูง-ต่ำ โดยวิธีเลื่อนท่อ PVC ขึ้นลงตามต้องการ และสามารถ ล็อกอยู่กับที่ได้ด้วยแรงดึงทั้งสองด้าน

9 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

10 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
ตัวชี้วัด 1.ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจมากกว่า 80% ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ต้องซื้อในราคาแพง กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น การพัฒนางานที่ทำประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แผนที่จะดำเนินการต่อไป 1.ขยายผลยังหน่วยงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2.ขยายผลยังโรงพยาบาลที่สนใจ

11 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010
ผลการดำเนินงาน 1.ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปใช้ในผู้ป่วยชายไทยอัมพาตขาทั้งสองข้าง มีแผลกดทับที่ส้นเท้าทั้งสองข้างเพื่อลดแรงกดทับทำให้แผลหายเร็วขึ้น และยังใช้แกว่งขาได้อีกด้วยเพื่อ ป้องกันข้อ สะโพกติดที่หอผู้ป่วย ๑๐๐/๘ 2.ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปใช้แขวนขาในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกขณะทำแผลหอผู้ป่วย ๑๐๐/๖ 3.ทีมดูแลแผลหายยากได้นำไปแขวนขาผู้ป่วยขณะทำแผลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4. ผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้นำไปแขวนแขนเพื่อลดการบวมของแขน 5. ผู้ป่วยชายไทยอัมพาตขาทั้สองข้างนำไปใช้แกว่งขาป้องกันสะโพกติด

12 ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปใช้ในผู้ป่วยชายไทยอัมพาตขาทั้งสองข้าง มีแผลกดทับที่ส้นเท้าทั้งสองข้างเพื่อลดแรงกดทับทำให้แผลหายเร็วขึ้น และยังใช้แกว่งขาได้อีกด้วยเพื่อ ป้องกันข้อ สะโพกติดที่หอผู้ป่วย ๑๐๐/๘

13 ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปแขวนขาผู้ป่วยขณะทำแผลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

14 ผู้ป่วยชายไทยอัมพาตขาทั้สองข้างนำไปใช้แกว่งขาป้องกันสะโพกติด

15


ดาวน์โหลด ppt PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google