งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กบในกะลา 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กบในกะลา 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กบในกะลา 2011

2 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse
นวัตกรรม กบในกะลา 2011 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse

3 กบในกะลา 2011 หลักการและเหตุผล
ตามที่ PCT ศัลยกรรม ห้องตรวจโรคศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้มองเห็นปัญหาของผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวาน,แผลกดทับ,แผลเรื้อรังที่ขาเนื่องมาจากหลอดเลือดดำ,และแผลผ่าตัดที่มีปัญหาที่ต้องรับการดูแลแผลเป็นพิเศษ ได้จัดตั้งคลินิกแผลหายยาก โดยมีทีมแพทย์, พยาบาล E.T ได้ดำเนินการเรื่องการดูแลแผลหายยาก ที่รับปรึกษาตามหอผู้ป่วยต่าง ในวันจันทร์, พฤหัสบดี,เวลา พยาบาล E.T.นอกจากการเตรียมอุปกรณ์การทำแผล วัสดุปิดแผลตามความจำเป็นแล้ว ประสบปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอในการประเมินแผลและการทำแผลที่ต้องใช้แสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสมด้วยใช้ไฟฉายส่องโดยใช้ผู้ช่วยถือ ประสบปัญหาแสงสว่างของไฟฉายไม่เพียงพอ ไฟฉายขยับตามมือของผู้ถือไม่ตรงจุด

4 กบในกะลา 2011 ห้องตรวจโรคศัลยกรรมโดยพยาบาล E.T.
ได้ประดิษฐ์โคมไฟติดกับรถอุปกรณ์ทำแผลชื่อกบในกะลา2011 เพื่อใช้แสงสว่างขณะทำแผลตามหอผู้ป่วยต่างๆ เริ่มใช้เมื่อ มีนาคม 2554 ทำให้ทำแผลได้สะดวกขึ้น ทีมพยาบาล E.T.มีความพึงพอใจ

5 กบในกะลา 2011 วัตถุประสงค์
เพื่อใช้แสงสว่างในการทำแผล สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ปรับมุมแสงสว่างได้ตามต้องการ วิธีดำเนินการ พยาบาล E.T.ห้องตรวจโรคศัลยกรรม ร่วมกับ พยาบาลE.T.จากหอผู้ป่วยระดมความคิดที่จะหาวิธีแก้ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในการทำแผลตามหอผู้ป่วย

6 กบในกะลา 2011 อุปกรณ์ ขาตั้ง Microphone ราคา 650 บาท 1 ชุด
ชุดไฟฉายส่องกบชนิด คาดบนศีรษะ ราคา 150 บาท ชุด Aluminum "X12" ราคา 20 บาท อัน สกูล ราคา 12 บาท ตัว รวมราคา 832 บาท

7 กบในกะลา 2011 วิธีทำ 1.นำ Aluminum 6 "X 12" เจาะรูเพื่อยึดกับขาจับ Microphone และเจาะรูยึดติดกับไฟฉายส่องกบชนิดคาดบนศีรษะ 2.นำชุดไฟฉายส่องกบชนิด คาดบนศีรษะที่ยึดติดกับขาจับ Microphone เรียบร้อยแล้วไปประกอบกับขาตั้ง Microphone

8 กบในกะลา 2011 3.นำชุดกบในกะลา ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปติดกับรถอุปกรณ์ทำแผล กบในกะลา 2011 กบในกะลา 2011

9 กบในกะลา 2011 วิธีใช้งาน นำรถอุปกรณ์ทำแผลที่มีโคมไฟกบในกะลา2011 บริเวณที่จะทำแผล ปรับขาตั้งสูง-ต่ำตามความเหมาะสม ปรับ บูม องศาตามความเหมาะสม ( สามารถปรับได้ 360 องศา) ปรับมุมของหลอดไฟตามต้องการตรงตามตำแหน่งแผล ( สามารถปรับได้ 360 องศา) เปิดสวิทไฟใต้ฐานหลอดไฟ (สามารถปรับความส่องสว่างได้ 2 ระดับ สว่างน้อย,สว่างมาก,

10 กบในกะลา 2011 คุณสมบัติ With more than 1,500 MAH High Rated Capacity Hermetical rechargeable Lead Acid Battery Charge the Battery AC 220V 50-60Hz หลอดไฟ LED Bulbs. 1.5 W Long life ใช้ต่อเนื่องได้ 18 ชั่วโมง ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้โคมไฟกบในกะลา2011 มากกว่า 80%

11 กบในกะลา 2011 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
1. ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ นำอุปกรณ์ที่ราคาถูก และสามารถใช้ได้เทียบเท่าหรือดีกว่าโคมไฟที่ผลิตจากต่างประเทศ 2. สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้(หลอดไฟ LED Bulbs. 1.5 W Long life ใช้ต่อเนื่องได้ 18 ชั่วโมง) 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการจัดซื้อโคมไฟที่มีราคาแพง

12 กบในกะลา 2011 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
1.พัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.เป็นแนวทางให้พยาบาลรุ่นน้องๆเป็นนักประดิษฐ์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ 3.เกิดความภาคภูมิใจ แผนที่จะดำเนินการต่อไป 1.ทำโคมไฟผ่าตัดเล็กหรือทำหัตถการ 2.ขยายผลไปยังหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 3.ขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นที่สนใจ

13 กบในกะลา 2011 ผลการดำเนินงาน
1.ทีมพยาบาล E.T. ที่ไปดูแลผู้ป่วยแผลหายยากตามหอผู้ป่วยต่างๆมีความพึงพอใจ

14 กบในกะลา 2011

15 ตอบข้อซักถาม กบในกะลา 2011


ดาวน์โหลด ppt กบในกะลา 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google