งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ )."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ )

2 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse

3 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองจากอุบัติเหตุที่ทำให้หลอดเลือดในสมองแตก ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน หลังจากผ่าตัดแล้วแผนการรักษาจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวหรือในผู้สูงอายุนอนนานๆ ทำให้เกิดแผลกดทับที่ใบหูทั้งสองข้างได้ เนื่องจากบริเวณใบหูมีแต่หนังหุ่มกระดูกอ่อนเท่านั้นไม่มีชั้นไขมันและ กล้ามเนื้อ จึงทำให้เกิดแผลกดทับได้ง่ายกว่าบริเวณส่วนอื่นของร่างกาย

4 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) หลักการและเหตุผล
แผลกดทับบริเวณใบหูเป็นปัญหาของผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสูญเสีย ภาพลักษณ์ตลอดจนญาติและผู้ดูแล เสียเวลา/ค่าใช้จ่ายในการทำแผลแต่ละครั้งเมื่อมาพบ แพทย์ตามนัด พยาบาลE.T. Nurseที่ไปดูแลผู้ป่วยแผลหายยากและพยาบาลหอผู้ป่วย ห้องตรวจโรค ศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ทำแผลผู้ป่วยแผลกดทับในแต่ละครั้ง นอกจากการประเมินแผล ทำความสะอาดแผลแล้วการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเรื่อง การ ดูแลแผลกดทับเป็นบทบาทหนึ่งที่ช่วยให้แผลกดทับหายเร็วขึ้น (แรงกดทับ 32mmHg ติดต่อนานกว่า 2ชั่วโมงทำให้เกิดแผลกดทับ ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ 2552) ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจหรือผู้ป่วยสูงอายุ จากปัญหา ของผู้ป่วยไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีราคาแพง เพราะผลิตจากต่างประเทศ

5 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) การคิดนวัตกรรม โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ NAVY PILLOW (หมอนน้ำ ) เพื่อช่วยในการลดแรงกดทับใบหูก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ใบหู เมื่อเกิดแผลกดทับที่ใบหูแล้วจะช่วยให้การหายของแผลเร็วขึ้น เวลานอนรู้สึกเย็นสบาย ซึ่งการทำใช้ฝีมือในการตัดเย็บจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และ ลูกโป่งเบอร์ 5 ที่มีขายทั่วไป ราคาไม่แพง

6 เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ใบหู ทั้งสองข้าง
NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ใบหู ทั้งสองข้าง เพื่อช่วยลดแรงกดทับทำให้แผลกดทับ ที่ใบหูหายเร็วขึ้น เย็นสบายในขณะนอน

7 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) วิธีดำเนินการ
1.ประชุมปรึกษากลุ่มพยาบาล E.T. Nurse ในการจัดหาวัสดุที่ช่วยลดแรงกดทับโดย การใช้แนวคิดจากนวัตกรรม สามสบาย 2011(เบาะรองนั่งผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ) มาต่อยอดทำ NAVY PILLOW 2012(หมอนน้ำ ) อุปกรณ์ที่ใช้ 1.ผ้าใบกันน้ำประมาณ 1 ตารางเมตร 70 บาท ค่าตัดเย็บ 150 บาท รวม 220 บาท 2.ลูกโป่ง เบอร์ ลูกละ 3.50 บาท ราคา 56 บาท 3.น้ำ รวมทั้งหมด 276 บาท

8 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) วิธีทำ 1.นำผ้าใบกันน้ำมาเย็บขนาดกว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 52 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตรแบ่งเย็บภายในเป็นช่องๆละ 10 เซนติเมตร จำนวน 3 ช่อง 2.นำลูกโป่งเบอร์ 5 เติมน้ำ ประมาณ 700 กรัม ผูกให้แน่นประมาณ 2 รอบ จำนวน 18 ลูก (ลูกโป่งหนึ่งลูกสามารถรับแรงกดได้ 45 กิโลกรัมโดยไม่แตก) 3. นำลูกโป่งที่ใส่น้ำแล้ว บรรจุในถุงผ้าในแต่ละช่องๆละ 6 ลูก รวม 18 ลูก 4. น้ำหนักโดยรวม 12.6 กิโลกรัม

9 นำนวัตกรรม NAVY PILLOW 2012(หมอนน้ำ )สวมปลอกหมอนผ้า นำให้ ผู้ป่วยหนุน
วิธีใช้งาน นำนวัตกรรม NAVY PILLOW 2012(หมอนน้ำ )สวมปลอกหมอนผ้า นำให้ ผู้ป่วยหนุน

10 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) ตัวชี้วัด 1.เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ใบหู 80% 2.เพื่อช่วยลดแรงกดทับทำให้แผลกดทับที่ใบหู หายเร็วขึ้น 80% 3.ความพึงพอใจเย็นสบายในขณะผู้ป่วยนอน มากกว่า 80%

11 NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ) กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1.พัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน แผนที่จะดำเนินการต่อไป ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ขยายผลไปยังรพ.อื่นที่สนใจ ขยายผลไปยังญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่กับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผลการดำเนินงาน นำไปใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย นำไปใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง นำไปใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

12

13 ตอบคำถาม


ดาวน์โหลด ppt NAVY PILLOW 2012 (หมอนน้ำ ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google