งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสร้างการ์ตูน ผู้จัดทำโดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทับยา เลขที่ 11 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสร้างการ์ตูน ผู้จัดทำโดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทับยา เลขที่ 11 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสร้างการ์ตูน ผู้จัดทำโดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทับยา เลขที่ 11 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

2 วัตถุประสงค์ จุดประสงค์ จุดประสงค์ 1. เพื่อดึงดูดความสนใจของการทำการ์ตูนและ การผลิตการ์ตูนให้มีความสวยและเป็นจุดสนใจ ได้ 1. เพื่อดึงดูดความสนใจของการทำการ์ตูนและ การผลิตการ์ตูนให้มีความสวยและเป็นจุดสนใจ ได้ 2. เพื่อเป็นการนำไปประกอบอาชีพได้ 2. เพื่อเป็นการนำไปประกอบอาชีพได้ 3. เพื่อมีการทำให้มีการดูการ์ตูนที่ดีได้ 3. เพื่อมีการทำให้มีการดูการ์ตูนที่ดีได้

3 1. การออกแบบโดยการวาดดดย โปรแกรมวาดรูป

4 2.การออกแบบรูปภาพโดยใช คอมพิวเตอร์

5 3.การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ เครื่องตกแต่ง

6 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถสร้างเสริมรายได้และประกอบอาชีพ ได้ 1. สามารถสร้างเสริมรายได้และประกอบอาชีพ ได้ 2. สมารถทำให้มีการสร้างการ์ตูนได้และมีอาชีพ ติดตัส 2. สมารถทำให้มีการสร้างการ์ตูนได้และมีอาชีพ ติดตัส 3. ใช้สื่อความหมายแทนการเขียนข้อความยาวๆ 3. ใช้สื่อความหมายแทนการเขียนข้อความยาวๆ 4. ดึงดูดความสนใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด 4. ดึงดูดความสนใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด 5. ใช้เป็นตัวแสดงแทนการกระทำที่เป็นอันตราย 5. ใช้เป็นตัวแสดงแทนการกระทำที่เป็นอันตราย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสร้างการ์ตูน ผู้จัดทำโดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทับยา เลขที่ 11 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 นาย ศุภสัณห์ รอดเจริญ เลขที่ 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google