งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและแหล่งข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย นางสาวสายพิณ บุณยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ.ปทุมธานี

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนบอกความหมายของข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกประเภทข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอก แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวได้

3 ข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ความหมายของข้อมูล การรับรู้ข้อมูล ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล

5 เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
เพลง เรียนรู้ข้อมูล ข้อมูลนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร...อยู่ที่ไหนนะลองทายดู ถ้าหากใครเห็น ถ้าหากใครรู้ ... ลองทายดูว่ามันเป็นยังไง เพราะมันมีประโยช์นมากมาย...ถ้าเธอรับเอาไว้นั้นแหละคือข้อมูล นั้นแหละคือข้อมูล .... ฟังเพลงกด

6 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ความหมายของข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

7 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ประกอบด้วย ** ข้อมูลสำเนาทะเบียน บ้านเลขที่ ** ข้อมูลชื่อผู้อาศัย ** ข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด ** ข้อมูลมารดา-บิดา เป็นต้น

8 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ ประกอบด้วย ** ข้อมูลรถยนต์ ** ข้อมูลยี่ห้อ ** ข้อมูลประเภทของรถ รุ่น ** ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

9 การรับรู้ข้อมูล ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวอักษร

10 การรับรู้ข้อมูล เราสามารถ รับรู้ข้อมูล สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5

11 ประเภทของข้อมูล

12 ประเภทของข้อมูล

13 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว คือ การรับรู้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราซี่งมีอยู่มากมาย หลายประเภท ดังนี้

14 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว

15 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว โทรทัศน์
ให้ประโยช์นทั้งด้านบันเทิงและสาระความรู้ทั้งภาพเสียง โดยผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ทันเหตูการณ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

16 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว วิทยุ นิตยสาร
ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟังผ่านทางเสียง เช่น ข่าว เพลง และความรู้อื่น ๆ วิทยุ ให้ข้อมูลหลากหลายประเภทเฉพาะด้านตามความสนใจ นิตยสาร

17 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว หนังสือพิมพ์ คอมพิวเตอร์
ให้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ผ่านตัวอักษรและรูปภาพ ใช้ในการประมวลผล สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง ผ่านอินเตอร์เน็ท คอมพิวเตอร์

18 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว การสอบถาม โทรศัพท์
การสอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูล ให้ข้อมูลทางเสียง ซึ่งในปัจจุบันสามารถ ใช้ Internet ได้ ซึ่งอาจจะให้ข้อมูลในรูปแบบข้อความ และภาพ โทรศัพท์

19 เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
แบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2

20 The End


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google