งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การภาวะโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การภาวะโลกร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การภาวะโลกร้อน
กรทำภาพยนตร์ เรื่อง การภาวะโลกร้อน

2 จัดทำโดย น.ส.วรางคณา แจ่มมี เลขที่ 6 น.ส.วารินทร์ แสงสุข เลขที่ 31
น.ส.วรางคณา แจ่มมี เลขที่ 6 น.ส.วารินทร์ แสงสุข เลขที่ 31 นาย.อารีย์ บุญคง เลขที่ 37

3 จุดประสงค์ 1.ทำเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและดึงดูดความสนใจในแบบการทำหนังสั้นแบบการ์ตูนหรืออื่นๆเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และเข้าใจง่าย 2.สามารถนำเนื่อหามาประกอบกันให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการทำสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมา

4 คำนิยามของหนังสั้นเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
หนังสั้นก็คือหนังที่ไม่ยาวหนังสั้นมีเหตุการเกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว

5 กระบวนการคิดให้เป็นเรื่อง
1.เล่าเพราะเคยได้ยินมา เช่น นาย ก ไปในหลายๆสถานที่ แต่ละสถานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากมาย และ นาย ก ก็นำมาปรึกษากับนาย ข เกี่ยวกับการทำให้กับมาเป็นเหมือนเดิม และนาย ข ก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและ มาบอกนาย ก เช่น 1.การประหยัดน้ำอย่าใช้น้ำแบบสิ้นเปลืองถ้ามีโอกาสให้เปลี่ยนก๊อกที่บ้าน 2.ลดการใช้ถุงพลาสติก ถ้าจำเป็นก็ให้ใช้ถุงผ้าแทน 3.การประหยัดไฟปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้และถอดปลั๊กด้วย รวมไปถึงหลอดไฟด้วย ถ้ามีโอกาสก็เปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดไฟ CFL ซะ ที่มันเป็นเกลียวๆ ถึงหลอดพวกนี้จะแพงกว่า แต่ก็ประหยัดไฟกว่ามาก แถมอายุการใช้งานก็ยาวกว่าเยอะ ซึ่งในระยะยาวก็จะคุ้มกว่าแน่นอน และนาย ข ก็ บอกนาย ก ให้นำวิธีนี้ไปปฎิบัติ นาย ก ก็ นำไปบอกต่อ จนทำเพื่นที่กลับมาเป็นเหมือนเดิม

6 ทุนและอุปกรณ์ ทุนไม่ได้หมายถึงเงินเท่านั้นแต่งบยังรวมสามารถหมายถึง
อุปกรณ์ได้ด้วยหรืออย่างใช้บ้านของพ่อแม่เป็นโลเกชั่น ก็ถือว่าพ่อแม่ช่วยเรื่องทุนในแง่ของสถานที่ไป แต่หลักๆ แล้วทุนก็คือ “เงิน” น่ะแหละ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การภาวะโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google