งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างหนังสือการ์ตูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างหนังสือการ์ตูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างหนังสือการ์ตูน

2 ความสำคัญของหนังสือการ์ตูน
หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ภาพและคำพูดประกอบ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ตามเนื้อเรื่องที่เขียนขึ้น มีทั้งที่อ้างอิงจากความจริง และเกิดจากความคิดของนักวาดการ์ตูน หรือนักแต่งการ์ตูน เป็นผู้วางเอาไว้ สำหรับการ์ตูนญี่ปุ่นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มังงะ โดยส่วนใหญ่ หนังสือการ์ตูน จะเป็นการรวมเล่มของการ์ตูนที่ตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์ เช่น บูม, ซีคิดส์, KC Weekly เป็นต้น ยังมีการ์ตูนที่แต่งเป็นพิเศษ หรือล้อเลียนการ์ตูนที่เขียนขึ้นแล้ว เพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือแต่งเพื่อกลุ่มคนที่ชอบในรูปแบบเดียวกัน เรียกว่า โดจิน หรือโดจินชิ

3 แนวคิดการสร้างหนังสือการ์ตูน
เนื่องจากหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมและสนใจจากนักอ่านเป็นจำนวนมากเราจึงคิดที่จะสร้างหนังสือการ์ตูนและออกแบบให้มีความแปลกใหม่และสวยงาม มีความน่าสนใจ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนรักการอ่านและมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือ

4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหนังสือการ์ตูน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องพิมพ์ พร้อมหมึกพิมพ์ 3 กระดาษ A4 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บเล่มเอกสาร 5 เครื่องแสกนเอกสาร

5 โปรแกรมที่ใช้ในการทำหนังสือการ์ตูน
1 โปรแกรม Photoshop 2 โปรแกรม Photoscape 3 โปรแกรม Macromedia flash MX 

6 วิธีการดำเนินงาน 1 ออกแบบรูปทรงของหนังสือการ์ตูน 2 คิดแนวเรื่อง
3 วาดภาพการ์ตูน อาจจะวาดใส่กระดาษก่อนแล้วแสกนภาพเข้าไปวาดในโปรแกรม Macromedia flash MX  หรือจะวาดจากโปรแกรม Macromedia flash MX เลยก็ได้ 4 ใช้โปรแกรมโPhotoshopและโปรแกรม Photoscape ตัดต่อและตกแต่งเพิ่มเติม 5 ออกแบบปกหนังสือการ์ตูน 6 พิมพ์หนังสือการ์ตูนออกทางเครื่องพิมพ์ 7 เข้าเล่มหนังสือการ์ตูน

7 แนะนำโปรแกรม Macromedia flash MX

8 ตัวอย่างของหนังสือการ์ตูน

9 อ้างอิง http://www.thaigraph.com/thread-212-1-1.html

10 ผู้จัดทำ นางสาวนภาพร ขวัญเปรม เลขที่ 12
นางสาวนภาพร ขวัญเปรม เลขที่ 12 นางสาวอรุณทิพย์ สินสวัสดิ์ เลขที่ 52 ชั้น ม.5/1


ดาวน์โหลด ppt การสร้างหนังสือการ์ตูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google