งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The OGA Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The OGA Group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The OGA Group

2 ทำการ Print Barcode เพื่อติดที่ตัวทรัพย์สิน การจัดการสินทรัพย์ ในระบบ การรับทรัพย์สิน บันทึกข้อมูลลง PC ส่งของมูลจาก PC มายัง PDA ส่งข้อมูลกลับเข้าสู่ระบบ ทำการตรวจนับ ทรัพย์สิน

3 Flowขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบ Batch

4 Flowขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบ Batch

5 Flowขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบ Batch

6 Flowขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบ Batch

7 ระบบการเชื่อมระหว่าง PDA กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
โดยการใช้สาย USB PC PDA USB Sync Cable

8 ระบบการเชื่อมระหว่าง PDA กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
2. การเชื่อมต่อโดยใช้ IrDA IrDA

9 Main Menu

10 Import Data

11 Scan Asset

12 Summary Report

13 Export Data To PC

14 Barcode Fixed Asset Logo Description Barcode

15 Portable & Printer Portable Printer Intermec Series


ดาวน์โหลด ppt The OGA Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google