งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network management system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network management system)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network management system)

3 ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกัน โดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

4 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
การใช้ทรัพยากรการร่วมกัน (Resource Sharing) ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา การกระจายการประมวลผล การติดต่อสื่อสารระหว่างเวิร์คสเตชั่น มีความปลอดภัยสูง

5 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
1. Computer 2. Network Interface Card (NIC) 3. Media 4. Protocol 5. Network Operating System (NOS)

6 Network interface Card

7 สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pairs)
(UTP : Unshielded Twisted Pair) Indoor UTP

8 สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pairs)
Outdoor UTP

9 Fiber optic Single mode Multi mode Media Conv. Fiber Connector GBIC

10 RJ-45 Connector

11 Coaxial Cable RG-6 RG-58 BNC BNC Adaptor

12 ประเภทไร้สาย สื่อกลางและอุปกรณ์สําหรับการรับ-ส่งข้อมูล Media
Access Point

13 Switch & Hub USB hub HUB AP Switch

14 Switch & Hub Layer2 Layer 3 HUB

15 Network Tester Tool Network Tester Cable Tester

16 มาตรฐานการเชื่อมต่อ LAN
Ethernet -> u,ab,z IEEE802.3at -> PoE (Power over Ethernet) Wireless -> b, g, super g ,n Working Group for Wireless Local Area Networks (Wi Fi) Working Group for Wireless Personal Area Networks (Blue Tooth) Working Group for Broadband Wireless Access Standards (WI MAX)

17 Wi-Fi คืออะไร Wi-Fi ( ย่อมาจาก wireless fidelity ) หมายถึง องค์กร ที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สาย ภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้มาตรฐาน IEEE โดยอุปกรณ์ทุกตัวซึ่งต่างยี่ห้อกัน ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา หากว่าอุปกรณ์ตัวนั้น มีมาตรฐาน Wi-Fi ซึ่งจะมี โลโก้ Wi-Fi certified ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มี Wi-Fi certified นี้ได้ 17

18 มาตรฐานระบบเครือข่าย ไร้สาย
มาตรฐาน IEEE802.11a 5 GHz Mbps มาตรฐาน IEEE802.11b 2.4 GHz Mbps มาตรฐาน IEEE802.11g 2.4 GHz Mbps มาตรฐาน IEEE802.11n 2.4 GHz Mbps

19 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) ระบบเครือข่ายไร้สาย 19

20 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
WDS: Wireless Distribution System 1. CH+AP+WDS 2. MAC 3. SSID 4. IP

21 ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
มาตรฐานจากโรงงาน อุปกรณ์ไร้สายจะรองรับเทคโนโลยีการเข้ารหัส ซึ่งมีหลากหลายเทคโนโลยี •   WEP (Wired Equivalent Privacy) •   TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนามาจาก WEP •   AES (Advanced Encryption Standard)

22 ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
WPA (WiFi Protected Access Certified) อุปกรณ์นั้นจะรองรับการเข้ารหัส TKIP ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกับการเข้ารหัส WEP คือทั้ง Access Point และ อแดปเตอร์ที่ท่านใช้จะต้องมี WPA Certified. การเข้ารหัส TKIP ให้ไปที่ security setting แล้วเลือก WPA-Pre-Shared Key (หรือบางครั้งอาจใช้ชื่อ WPA Passphrase) WPA2 (Wi-Fi Protected Access – version 2) หมายความว่าอุปกรณ์ไร้สายที่ท่านใช้สนับสนุน AES การเข้ารหัส AES จะต้องเข้าตั้งค่าทั้งที่ Access Point และ อแดปเตอร์เช่นเดียวกับการเข้ารหัสอื่นๆ การเข้ารหัส AES ให้ไปที่ security setting แล้วเลือก WPA2-Pre-Shared Key (หรือบางครั้งอาจใช้ชื่อ WPA2 Passphrase)

23 การวางแผนการติดตั้งระบบ LAN
การเลือกอุปกรณ์เครือข่าย การเลือกโปรแกรมควบคุมเครือข่าย (NOS) การจัดการเครือข่าย การเชื่อมต่อกับโลกภายนอก การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

24 การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในโรงเรียน

25

26 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
หากโรงเรียนนำเครื่องPC มาทำเป็นเครื่องแม่ข่าย ให้ดำเนินการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server (ตามคู่มือที่แนบมาในแผ่น CD) ติดตั้งระบบบริการ (Service) ให้กับเครื่องแม่ข่ายดังนี้ - Web Server. - DHCP - Antivirus

27 การสาธิต การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย และ ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network management system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google