งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scanner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scanner."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Scanner

2 Content Scanner คืออะไร? เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner?

3 สแกนเนอร์(Scanner) คือ
อุปกรณ์จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอลซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ Scanner มี 3 ประเภท คือ 1. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet - Fed Scanner) 2. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner) 3. สแกนเนอร์มือถือ (Hand - Held Scanner) รูปภาพเครื่อง Scanner

4 2. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)
1. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet - Fed Scanner) สแกนเนอร์ แบบนี้จะรับกระดาษแล้วค่อย ๆ เลื่อนหน้ากระดาษแผ่นนั้นให้ผ่านหัวสแกน 2. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner) สแกนเนอร์ แบบนี้จะมีกลไกคล้าย ๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาร คือแค่วางหนังสือหรือภาพไว้ บนแผ่นกระจกใส เครื่องก็สามารถที่จะสแกนในสิ่งที่ต้องการได้ 3. สแกนเนอร์มือถือ (Hand - Held Scanner) สแกนเนอร์ แบบนี้ผู้ใช้ต้องเลื่อนหัวสแกนเนอร์ไป บนหนังสือหรือรูปภาพเอง

5 เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner
แบบ PMT (Photomultiplier Tube) เทคโนโลยี PMT คือการใช้หัวอ่านที่ทำจากหลอดสูญญากาศให้เป็นสัญญาณ ไฟฟ้าและสามารถขยาย สัญญาณได้กว่าร้อยเท่า ทำให้ภาพที่ได้มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง แบบ CIS (Contact Image Sensor) เทคโนโลยี CIS ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบสัมผัสภาพซึงเป็นระบบการทำงานที่ตัวรับแสง จะรับแสงที่สะท้อนกลับจากภาพมายังตัวเซนเซอร์โดยตรง แบบ CCD (Charge-Coupled Deiver) เทคโนโลยี CCD ใช้หัวอ่านที่ไวต่อการรับแสงและสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า สแกนเนอร์ส่วนใหญ่ใช้เซนเซอร์แบบ CCD จึงทำให้สามารถสแกนวัตถุที่มีความลึกหรือวัตถุ 3 มิติได้

6 วิธีการเลือกซื้อ Scanner
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสแกน เทคโนโลยีการสแกน มีทั้งแบบ CCD และแบบ CIS แล้วแต่จะเลือก แบบ CCD มีข้อดีตรงที่สามารถสแกนวัตถุได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 2. ความละเอียดที่ใช้ในการสแกน ความละเอียดในการสแกนควรจะเลือกเครื่องสแกนที่มีความละเอียดในการสแกน 1200 x 1200 จุดต่อตารางนิ้วขึ้นไปครับ แต่เครื่อง Scanner (สแกนเนอร์) บางรุ่นยังสามารถเพิ่มความละเอียดได้ด้วยโปรแกรม (Software) 3. การเชื่อมต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ (Scanner) มีการเชื่อมต่อหลายแบบ ได้แก่ Parallel เป็นการเชื่อมต่อแบบธรรมดาที่สุด, USB 1.1/2.0 ทำให้การส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่า Parallel สะดวกในการติดตั้ง, SCSI คล้ายๆ กับ Parallel แต่มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงกว่า Parallel

7 THE END


ดาวน์โหลด ppt Scanner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google