งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS

2

3 ขั้นตอนการใช้ระบบทรัพย์สินถาวร คณะ/หน่วยงานต้องทำการกำหนดค่า
กำหนดข้อมูลงวดดำเนินการและประเภทเอกสาร กำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลคณะกรรมการอนุมัติ

4

5

6

7

8

9 ทำการตรวจนับทรัพย์สินถาวรที่อยู่ และลงบันทึก
ใน บันทึกการสำรวจและตรวจนับทรัพย์สิน

10 ลงบันทึกการสำรวจครุภัณฑ์

11

12 ใส่สถานะครุภัณฑ์ ชำรุด/สูญหาย/อื่นๆ

13

14

15

16

17 ลงวันที่สำรวจครุภัณฑ์คงเหลือ
ใส่รายชื่อคณะกรรมการตรวจนับ

18

19

20 เลือกรหัสสาขาวิชา/หน่วยงานย่อย
ถ้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแยกตาม สาขาวิชาหรือหน่วยงานย่อย และรายงานจำแนกตามสาขาวิชาหรือหน่วยงานย่อย

21

22 การแก้ไขรายละเอียดทรัพย์สิน

23 เลือกรหัสทรัพย์สิน

24 เลือกสิ่งที่ต้องการแก้ไข
บันทึกเมื่อเสร็จการแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google