งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU

2 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU เดสก์ท็อป(Desktop) ; พื้นที่หน้าจอเริ่มต้น ไอคอน(ICON) ; สัญญลักษณ์แทน โปรแกรม ทาสก์บาร์(Task bar) ; แถบงาน ปุ่ม START

3 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ทาสก์บาร์(Task bar) ; แถบงาน เริ่มต้นงาน/ เรียกใช้โปรแกรม Quick Launchแสดงโปรแกรมที่ เปิดใช้งาน

4 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU System Tray แสดงสถานะต่างๆของระบบ

5 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU โปรแกรมที่ เรียกใช้บ่อย ที่เก็บไฟล์เอกสาร ที่เก็บไฟล์รูปภาพ เรียกดู ไดร์ฟ,โฟลเดอร์,ไฟล์,อื่นๆ ระบบเครือข่าย ปรับตั้งค่าระบบ ค้นหาข้อมูล เลิกงาน/ปิดเครื่อง ติดตั้งเครื่องพิมพ์

6 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ปุ่ม ซ้าย การเรียกใช้ โปรแกรม

7 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU เลือก

8 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU โปรแกรมที่ติดตั้ง ใช้งาน

9 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU กลุ่มโปรแกรม ใน Accessories

10 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU เรียกดู ไดร์ฟ,โฟลเดอร์,ไฟล์,อื่นๆ

11 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ดิสก์ไดร์ฟต่างๆ

12 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ไฟล์ และ โฟลเดอร์

13 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ปรับตั้งค่าระบบ

14 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU แสดงโปรแกรมแบบดั้งเดิม (Windows 98/ME) โปรแกรม ตั้งค่าระบบ

15 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU โปรแกรม ตั้งค่าระบบ

16 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ติดตั้ง/ถอนโปรแกรม

17 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ปรับแต่ง/ถอน โปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม เพิ่ม/ลบ องค์ประกอบของ ระบบ

18 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ระบบเครือข่าย

19 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ปุ่ม ซ้าย

20 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ปุ่มขวา

21 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ปุ่ม ซ้าย

22 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ปุ่ม ซ้าย

23 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU กำหนดค่า IP… ตามที่ Admin. กำหนดให้ เลือก Option กำหนดค่า DNS. ตามที่ Admin. กำหนดให้ เลือก Option

24 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ติดตั้งเครื่องพิมพ์

25 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่

26 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU ค้นหาข้อมูล

27 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU เลือก

28 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU พิมพ์ไฟล์ที่ต้องการ ค้นหา เลือก ไดร์ฟ คลิกเมาส์ปุ่ม ซ้าย

29 จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU จบบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย...แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด MENU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google