งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOXICITY PREDICTION OF THAI TRADITIONAL HERBS C. SANGMA, K.NAVAKUL, D. CHUAKHEAW Chminformatics Research Unit, Department of Chemistry, Kasetsart Univeristy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOXICITY PREDICTION OF THAI TRADITIONAL HERBS C. SANGMA, K.NAVAKUL, D. CHUAKHEAW Chminformatics Research Unit, Department of Chemistry, Kasetsart Univeristy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOXICITY PREDICTION OF THAI TRADITIONAL HERBS C. SANGMA, K.NAVAKUL, D. CHUAKHEAW Chminformatics Research Unit, Department of Chemistry, Kasetsart Univeristy

2 Herbal usage in Thai traditional medicine  More than one plant species  Some reported as toxic e.g. Tinospora crispa  Only a few are approved by Thai FDA  Often available as “food supplement” (No drug indications required) BUT  Sell and advert as drug on the web or Sat TV

3

4 Herb toxicology  No direct toxicity database or data  Hard to do wet lab experiment or  To interpret experimental data

5 ADMET and Toxicity Prediction  To preliminary screen  Validate the method to  (Partially replace wetlab?)

6 Objectives  To predict ADMET and hepatoxicity of compounds from - Andrographis paniculata (Burm. F) Wall. ex Nees ( ฟ้าทะลายโจร )(41) - Curcuma longa Linn. ( ขมิ้นชัน ) (62) - Cassia siamea Lam. ( ขี้เหล็ก ) (35) - Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. ( ไพล ) (95) - Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson ( บอระเพ็ด ) (34), - Moringa oleifera Lam. ( มะรุม ) (28), Aristolochia sp. ( ไคร้เครือ ) (2)  Docking to selected CYP450 enzymes.

7 Programs  Discovery Studio 2.5 (ADMET and hepatotoxic prediction) Accerlys  VINA 1.1 Scripps Research Institute

8 ADMET prediction of Set 1 compounds Andrographis paniculata Curcuma longa Cassia siamea Tinospora crispa

9 E ADMET prediction of Set 1compounds Zingiber montanum

10 Moringa oleifera F G ADMET prediction of Set 2 compounds Aristolochia sp.

11 Conclusion  Two compounds from Tinospora crispa, three Zingiber montanum, five Moringa oleifera, two Aristolochia sp. are well-absorbed and hepatotoxic.  BUT No correlations with CYP450 docking data

12 29388-59-8, hepatotoxicity = 0.748 520-34-3, hepatotoxicity = 0.966 Hepatotoxic compounds from Tinospora crispa

13 Hepatotoxic compounds from Zingiber montanum 60958-97-6, hepatotoxicity = 0.715 60958-96-5, hepatotoxicity = 0.67520591-71-3, hepatotoxicity = 0.635

14 Hepatotoxic compounds from Moringa oleifera 97400-73-2, hepatotoxicity = 0.649 70287-70-6, hepatotoxicity = 0.64273255-42-2, hepatotoxicity = 0.622 73255-41-1, hepatotoxicity = 0.602159397-73-6, hepatotoxicity = 0.602

15 313-67-7, hepatotoxicity = 0.682 475-80-9, hepatotoxicity = 0.847

16 Few words  Awareness for herbs without toxicity data  Not recommended for long-termed use  Data set and proper toxicity model for herbs

17

18

19 ========================================= บัญชียาจากสมุนไพร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ( ฉบับที่ ๒ ) พ. ศ. ๒๕๕๔ ========================================== กลุ่มที่ ๑ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ ๑. ๑ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต ( แก้ลม ) ( ๑ ) ยาหอมทิพโอสถ ยาผง ยาเม็ด ยาผง ( รพ.) ยาเม็ด ( รพ.) ( ๒ ) ยาหอมเทพจิตร ยาผง ยาเม็ด ยาผง ( รพ.) ยาเม็ด ( รพ.) ( ๓ ) ยาหอมนวโกฐ ยาผง ยาเม็ด ยาผง ( รพ.) ยาเม็ด ( รพ.) ( ๔ ) ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาเม็ด ( รพ.) ยาผง ( รพ.) ( ๕ ) ยาหอมอินทจักร์ ยาผง ยาเม็ด ยาผง ( รพ.) ยาเม็ด ( รพ.) ๑. ๒ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ๑. ๒. ๑ กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ( ๑ ) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล ( รพ.) ยาผง ( รพ.)...............................

20 Acknowledgements  Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)  The National Research University (NRU) Project,  Thailand National Nanotechnology Center (NANOTEC)


ดาวน์โหลด ppt TOXICITY PREDICTION OF THAI TRADITIONAL HERBS C. SANGMA, K.NAVAKUL, D. CHUAKHEAW Chminformatics Research Unit, Department of Chemistry, Kasetsart Univeristy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google