งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม

2 ที่กิจกรรม ระดับ ชั้น ประเภท อาคารชั้น วัน เดือน ปีที่ แข่งขัน เวลา ชื่อผู้ ประสานงาน เบอร์ โทรศัพท์ 10 ธ. ค. 2555 11 ธ. ค. 2555 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3 เดี่ยว 7 ห้อง Multi Media ชั้น 2 09.00- 16.00 น. นายปิยบุตร เอมโอฐ 081 – 7626640 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-6 เดี่ยว 7 ห้อง Multi Media ชั้น 2 09.00- 16.00 น.. 3 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-3 เดี่ยว 9 ชั้น 1 ห้อง 911 ชั้น 1 ห้อง 912 ชั้น 1 ห้อง 913 09.00- 16.00 น. นางสุเนตรา ศรีสุข 089 - 9391939 4 กิจกรรม Spelling Bee ม.4-6 เดี่ยว 9 ชั้น 1 ห้อง 914 ชั้น 1 ห้อง 915 ชั้น 1 ห้อง 916 09.00- 16.00 น. 5 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3 เดี่ยว 7 ชั้น 2 ห้อง 7207 ชั้น 2 ห้อง 7208 ชั้น 2 ห้อง 7210 09.00- 16.00 น. นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม 087 - 8098354 6 การเล่านิทาน (Story Telling) ม. 4 - 6 เดี่ยว 7 น 2 ห้อง 7207 ชั้น 2 ห้อง 7208 ชั้น 2 ห้อง 7210 09.00- 16.00 น. 7 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3 เดี่ยว 9 ชั้น 1 ห้อง 911 ชั้น 1 ห้อง 912 ชั้น 1 ห้อง 913 09.00- 16.00 น. นายนาวี เวทวงศ์ 081 - 9451201 8 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-6 เดี่ยว 9 ชั้น 1 ห้อง 914 ชั้น 1 ห้อง 915 ชั้น 1 ห้อง 916 09.00- 16.00 น. กิจกรรม ประเภท วันเวลา สถานที่จัดการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนระยองวิทยาคม ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดระยอง

3 221 222 223 224 225 226 227 228 231 232 235 236 237 238 211 212 213 214 215 216 ห้องพัก คณะกรรมการ ที่กิจกรรม ระดับชั้ น ประเภ ท สถานที่ วัน เดือน ปีที่แข่งขัน เวลา ชื่อ ผู้ ประสานงาน เบอร์ โทรศัพท์ 10 ธ. ค. 255511 ธ. ค. 2555 9 ละครสั้น ภาษาอังกฤ ษ (Skit) ม.1-3 ทีม 5 คน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้องศิริมิตร ลำดับ 1-12 แข่ง ภาคเช้า ลำดับ 13-25 แข่งภาคบ่าย ลำดับ 26-38 แข่งภาคเช้า ลำดับ 39-51 แข่ง ภาคบ่าย 09.00- 16.00 น. นางกฤษฎา พร สุวรรณ ประสิทธิ์ 081 – 7441392 10 ละครสั้น ภาษาอังกฤ ษ (Skit) ม.4-6 ทีม 5 คน หอประชุม บุญศิริบำเพ็ญ ชั้น 2 ลำดับ 1-12 แข่ง ภาคเช้า ลำดับ 13-25 แข่ง ภาคบ่าย ลำดับ 26-38 แข่งภาคเช้า ลำดับ 39-51 แข่งภาคบ่าย 09.00- 16.00 น.. 11 การแข่งขัน พูดภาษา ฝรั่งเศส ม.4-6 เดี่ยว อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 และ ห้อง 922 09.00- 16.00 น. นางสาว ศรัณยา ฤทธิเลิศ 081 - 6876569 12 การแข่งขัน พูด ภาษาจีน ม.1-3 เดี่ยว อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 และ ห้อง 934 09.00- 16.00 น. นางสาวจัน ทา จำปีกลาง 086 - 7116934 13 การแข่งขัน พูด ภาษาจีน ม.4-6 เดี่ยว อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 และ ห้อง 934 09.00- 16.00 น. 14 การแข่งขัน พูด ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 เดี่ยว อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 ชั้น 3 ห้อง 936 09.00- 16.00 น นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ 081- 4304998 15 การแข่งขัน พูด ภาษาญี่ปุ่น ม. 4 - 6 เดี่ยว 09.00- 16.00 น รวมทั้งหมด 15 กิจกรรม ** ทุกรายการลงทะเบียนในเวลา 8.00-9.00 น. ที่อาคาร 7 ยกเว้นการแข่งขัน Skit ม. ปลาย ลงทะเบียนที่ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ

4 สวนมะพร้าว พระพุทธ รูป 2121 2121 ป้อม ยาม ประชาสัมพั นธ์ โรงจอด รถ สนามฟุตบอล โรงยิ ม ผังโรงเรียนระยอง วิทยาคม ** อาคาร 9 ( สถานที่แข่งขัน ภาษาต่างประเทศ ) อาคาร 2 สระว่ายน้ำ อาคาร 3 อาคาร 4 อาคารการงานฯ โรงอาหาร ** อาคาร 7( แข่งขัน ภาษาต่างประเทศ ) อาคาร 5 ห้อง ผู้อำนวยกา ร ** หอประชุมบุญศิริ บำเพ็ญ ( การ แข่งขัน Skit ม. ปลาย )


ดาวน์โหลด ppt สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google