งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ทีม ที่ได้เป็นตัวแทน สพม. เขต 1 ร่วมเข้าแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ กลุ่มนักเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทน สพม. เขต 1 ทั้ง 4 ทีม ขึ้นแสดงตัวบนเวทีกิจกรรมหน้าเสาธง 1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมต้น - เด็กชายวัชรพล นุตาลัย ม.2/9 - เด็กชายจิรา ซาลวาลา ม.1/9 - เด็กชายชวกร สกุลนูน ม.1/9 - เด็กชายณัฐพงศ์ นุตาลัย ม.1/9

2 2. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมปลาย
หน้า 2 2. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมปลาย - นายธนพล ยุบรัมย์ ม.5/1 - นายธนภัทร ชาติวงค์ ม.6/6 - นายเพชร ประทุมสาย ม.4/8 3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขัน Webpage ประเภท Text Editor ระดับมัธยมปลาย - นายทวิธัญ นามวิลา - นางสาวมณิสรา วัฒนสุขโสภณ

3 4. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับมัธยมปลาย
หน้า 3 4. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับมัธยมปลาย - นางสาวอารยา ชวานนท์ ม.5/9 - นางสาวณัฐณิชา จิตต์รัตน ม.5/9 5.รางวัลเหรียญทองประกวดโครงงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ต้น) -เด็กหญิงชาลิสา ไตรรัตนศิลป์ ม.3/3 -เด็กหญิงธนัชชา โกมลวัฒนานันท์ ม.3/3 -เด็กชายปรมินทร์ รอดเนียม ม.3/3

4 รางวัลเหรียญเงินประกวดโครงงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญเงินประกวดโครงงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ปลาย) - นางสาวพรรณภัสสร ศรีภิรมย์มิตร ม.4/9 - นางสาวพัตราพร ศรีวิไล ม.4/9 - นายศิริพล หวังสิทธิเดช ม.4/9 รางวัลเหรียญเงินแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) - เด็กหญิงชญานิศ รังสีเลิศ ม.3/1 - เด็กหญิงสายรุ้ง นุชตลัย ม.3/1

5 รายการแข่งขัน / ชื่อ – สกุล
หน้า 4 รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่ได้รับจากการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ระดับเขต ดังต่อไปนี้ ลำดับ รายการแข่งขัน / ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 1 ประกวดโครงงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ต้น) เด็กหญิงชาลิสา ไตรรัตนศิลป์ ม.3/3 เด็กหญิงธนัชชา โกมลวัฒนานันท์ ม.3/3 เด็กชายปรมินทร์ รอดเนียม ม.3/3 เหรียญทอง 2 ประกวดโครงงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ปลาย) นางสาวพรรณภัสสร ศรีภิรมย์มิตร ม.4/9 นางสาวพัตราพร ศรีวิไล ม.4/9 นายศิริพล หวังสิทธิเดช ม.4/9 เหรียญเงิน 3 แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ( ระดับ ม.ต้น) เด็กหญิงชญานิศ รังสีเลิศ ม.3/1 เด็กหญิงสายรุ้ง นุชตลัย ม.3/1 4 แข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ปลาย) นายชาญธวัช อุดมปัญญาวงศ์ ม.4/9 นายอินทัช อินทสระ ม.4/9 5 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS (ระดับ ม.ต้น) เด็กชายณัฐชภัทร ปลาบู่ทอง ม. 3/5 เด็กชายรังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม. 3/5 6 แข่งขันการสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book ) ระดับ ม.ต้น เด็กหญิงชนิดาภา จีนประดับ ม.2/12 เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันประเสริฐ ม.2/12 7 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม (ระดับ ม.ปลาย) นางสาวธัญชนิษญ์ จงสถาพรพงศ์ ม.6/11 นายศรัณย์ โพธิธีรบุตร ม.6/11 8 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ระดับ ม.ต้น) เด็กชายกฤษณะ ชันแสง ม.3/5 เด็กชายชาญศักดิ์ แดงมณี ม.3/5 เหรียญทองแดง

6 คณะครูงานคอมพิวเตอร์ และน้อง ๆ นักศึกษาฝึกสอน จำนวน 3 คน ร่วมถ่ายรูป
หน้า 5 คณะครูงานคอมพิวเตอร์ และน้อง ๆ นักศึกษาฝึกสอน จำนวน 3 คน ร่วมถ่ายรูป ก่อนที่จะอำลา กลับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังจาก ที่มาฝึกสังเกตการณ์และหาประสบการณ์จากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2556


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google