งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ. ปิยกัญญา กำภูพงษ์ ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

3 การแข่งขันละครสั้น (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ. พลอยแกมเพชร ชิว ชั้น ม.3/1 ด.ญ. ณัชชา จันทรโรทัย ชั้น ม.3/1 ด.ญ. ชนิกานต์ อุณหนันท์ ชั้น ม.3/1 ด.ญ. พัชรพรรณ รัศมีภูติ ชั้น ม.3/1 ด.ญ. นภัสสร ธนารักษ์โชค ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
น.ส. มณีรัตน์ ศรีจรูญ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ณ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552

5 การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4
ปีการศึกษา 2552 จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชา ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สพท. กทม. 1 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ณ โรงเรียน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร นางสาวพรรษพร เทพสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4

6 การแข่งขันโครงการบริหารจัดการทีมฟุตบอล (The Pitch)
ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมปลาย จัดโดย British Council Thailand 1. น.ส. พิมพ์ชนก เจนวานิชกุล ชั้น ม.4/1 2. น.ส. ธาริกา วินิจฉัยกุล ชั้น ม.4/4 3. น.ส. อารียา เปสลาพันธ์ ชั้น ม.4/5 4. น.ส. ลลิตา ภูวธนสาร ชั้น ม.4/5 ผลการแข่งขัน ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสินในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google