งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ

2 โลหะ โลหะจำพวกเหล็ก โลหะนอกจำพวกเหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า
โลหะเบา อะลูมิเนียม   แมกนีเซียม โลหะหนัก ทองแดง เงิน โลหะผสม เบริลเลียม ตะกั่ว ดีบุก อื่นๆ ทองเหลือง   บรอนซ์   โลหะซินเตอร์ 

3 ผ่านกรรมวิธีรีดร้อน ผ่านกรรมวิธีรีดเย็น

4

5 • Bloom เป็นการขึ้นรูปครั้งแรกจาก ingot
(cross sectional area > 230 cm2). • Billet ผ่านกรรมวิธีรีดร้อนลดขนาด (cross sectional area > 40 mm2). • Slab ผ่านกรรมวิธีรีดร้อนลดขนาด ingot (cross sectional area > 100 cm2 and with a width ≥ 2 x thickness).

6 • Plate thickness > 6 mm.
• Sheet thickness < 6 mm and width > 600 mm. • Strip thickness < 6 mm and width < 600 mm.

7 Cutting Shearing งานตัด ใบตัด ชิ้นงาน

8 Cutting Bevel Shearing การตัดเฉือนบากมุม

9 Cutting Blanking การตัดแผ่นเปล่า เศษ ชิ้นงาน

10 Cutting Piercing การตัดเจาะรู ชิ้นงาน เศษ

11 Cutting Trimming

12 Cutting Trimming การตัดขลิบขอบ ตัวอย่างชิ้นงาน

13 Cutting Notching

14 Cutting Notching การตัดบาก ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อน หลัง

15 Cutting Slitting การตัดแยก ก่อน หลัง

16 Cutting Parting การตัดแบ่งส่วน หลัง ก่อน

17 Cutting Perforating การเจาะรูเป็นแถว หลัง ก่อน

18 Cutting Shaving การตัดครีบ หลัง ก่อน ชิ้นงาน ชิ้นงาน

19 Bending Bending งานพับ,งอ V-Bending U-Bending L Z-Bending
ตัวอย่างชิ้นงาน V-Bending U-Bending L Z-Bending

20 Forming Forming งานปั๊มเข้ารูป หลัง ก่อน ชิ้นงาน ชิ้นงาน

21 Forming Flanging การพับขอบปีก ตัวอย่างชิ้นงาน โค้งออก เว้าเข้า

22 Forming Burring การทำครีบ ก่อน ตัวอย่างชิ้นงาน หลัง

23 Forming Curling การม้วนขอบ ก่อน หลัง ตัวอย่างชิ้นงาน

24 Forming Seaming การพับตะเข็บ ตัวอย่างชิ้นงาน

25 Forming Beading การขึ้นรูปสันนูน ก่อน หลัง ตัวอย่างชิ้นงาน

26 Forming Embossing การทำรอยนูน ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อน หลัง

27 Forming Necking การทำคอคอด ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อน หลัง

28 Drawing การลากขึ้นรูป ก่อน ตัวอย่างชิ้นงาน ขบวนการขึ้นรูป หลัง

29 Drawing Redrawing การลากขึ้นรูปใหม่ 6 5 4 3 2 1 ขั้นตอน
ตัวอย่างชิ้นงาน

30 Drawing Reverse Redrawing การลากขึ้นรูปใหม่กลับทาง ตัวอย่างชิ้นงาน

31 Drawing งานขึ้นรูป (Drawing) Ironing การรีด ก่อน หลัง

32 Extrusion Forward Extrusion การรีดไหลไปข้างหน้า ก่อน หลัง Punch
Workpiece Die

33 Extrusion Backward Extrusion การรีดไหลกลับหลัง ก่อน หลัง Punch
Workpiece Die

34 Combined impact-extrusion
ก่อน หลัง Punch Workpiece ขึ้น Die ลง

35 Extrusion Upsetting การตีย่น ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อน หลัง Punch Workpiece
Die

36 Extrusion Heading การปั๊มหัว ก่อน หลัง ตัวอย่างชิ้นงาน Workpiece

37 Coining การปั๊มเหรียญ ก่อน หลัง

38 Other Bulging การอัดให้โป่งพอง ก่อน หลัง Punch Workpiece Die

39 Other Stretch Draw Forming การดึงยึดขึ้นรูป ก่อน หลัง Workpiece

40 Other Hydro Forming ไฮโดรฟอร์มิ่ง ก่อน หลัง Workpiece Punch Hydraulic
Rubber Workpiece Punch


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google