งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนภาพวาดเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนภาพวาดเส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนภาพวาดเส้น

2 โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ศ การเขียนภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ สาระการเรียรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความเข้าใจความหมายของการวาดเส้นเขียนภาพ และมีทักษะปฏิบัติทัศนธาตุเรื่องเส้นที่ใช้ในการเขียนภาพ

4 การเขียนเส้นพื้นฐาน โดยใช้ดินสอ EE

5 การจับดินสอในการเขียนภาพ
1. จับดินสอแบบทั่วไปเหมือนเขียนหนังสือ

6 2. การจับดินสอแบบหงายมือ

7 3. การจับดินสอแบบคว่ำมือ

8 การขีดเส้นแนวตั้ง ลากเส้นโดยดึงลงมาทั้งมือ จากบนลงล่างและเล่นน้ำหนักของเส้น เช่น บนหนักล่างเบา บนเบาล่างหนัก โดยยึดขอบแนวกระดาษด้านข้าง

9 การขีดเส้นแนวนอน ลากจากซ้ายไปขวาโดยให้ขนานแนวขอบกระดาษด้านบนและด้านล่าง เล่นน้ำหนักของเส้นหนักเบา

10 ขีดให้เส้นมีความยาวต่างๆเป็นกลุ่ม
การขีดเส้นแนวเฉียง ลากจากซ้ายล่างขึ้นบนขวา และเล่นน้ำหนักของเส้น ขีดให้เส้นมีความยาวต่างๆเป็นกลุ่ม

11 การขีดเส้นแนวเฉียง ลากเส้นจากบนซ้ายลงล่างขวา และเล่นน้ำหนักของเส้น ขีดให้เส้นมีความยาวต่างๆเป็นกลุ่ม

12 ลากเส้นโค้งบนจากจากซ้ายมาขวา
การขีดเส้นโค้งบน ลากเส้นโค้งบนจากจากซ้ายมาขวา

13 ลากเส้นโค้งล่างจากซ้ายมาขวา
การขีดเส้นโค้งล่าง ลากเส้นโค้งล่างจากซ้ายมาขวา

14 ลากเส้นโค้งจากล่างซ้ายขึ้นบนขวาวนเป็นวงกลม
การขีดเส้นวงกลม ลากเส้นโค้งจากล่างซ้ายขึ้นบนขวาวนเป็นวงกลม

15 การขีดเส้นไขว้เป็นเลขแปดต่อเนื่อง
ลากเส้นโค้งบนซ้ายมาล่างขวาไขว้ขึ้นบนขวาวนมาซ้ายลงล่างขวา โดยทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

16 การลากเส้นเป็นพื้นฐานการเขียนรูปควรฝึกบ่อยๆและทำให้มือมีความคล่องตัว

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt การเขียนภาพวาดเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google