งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.จ.อ.ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.จ.อ.ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.จ.อ.ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล
พ.จ.อ.ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล นักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก เลขที่ ๐๒๑ หัวข้อ ผนังสำเร็จรูป ไม้อัด วีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด งานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ หมวดวิชา วัสดุก่อสร้าง

2 ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคาร ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ต่าง มุ่งให้ความสำคัญ ต่อระยะเวลา และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยกันทั้งนั้น ผนังสำเร็จรูป เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะผนังสำเร็จรูป มีข้อดีต่างๆดังนี้ คือ 1. ให้ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน 2. แข็งแรงทนทาน 3. ทันสมัย และสวยงาม

3

4 ไม้อัด (แผ่นไม้อัด Plywood)
ไม้อัด หรือไม้อัดสลับชั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ได้จากการประกอบสมดุล โดยการนำไม้บางหลายแผ่น มาประกอบให้ยึดตัวกันด้วยกาว ลักษณะที่สำคัญ คือ การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่น มีเสี้ยนขวางตั้งฉากกันเพื่อ เพิ่มคุณสมบัติทางความเข็งแรง และลดการขยายตัว หรือ หดตัดในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุด

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 การติดตั้ง สามารถยึดด้วยตะปู หรือใช้สกรูเกลียวปล่อยแล้วฉาบฝังหัวเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม ให้ใช้ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว ตั้งแต่ 40 ซม.X120 ซม. หรือ 60 ซม.X120 ซม. แล้วแต่ความหนาแผ่น และความแข็งแรงที่ต้องการ โดยเว้นร่องระหว่างแผ่นไว้ 5 – 10 มม. แล้วอุดร่องด้วยสารยืดหยุ่น ประเภท โพลียูรีเธน หรือ ซิลิโคน เพื่อป้องกันน้ำ หรือความชื้น ในการติดตั้งโครงเหล็ก ควรใช้โครงคร่าวเหล็กที่มีการให้ตัวได้เล็กน้อย เช่น เหล็กพับรูตัว C หรือ U ความหนาประมาณ 1.6 มม. ถ้าต้องการให้แผ่นขนาดความยาว 20 มม. รับน้ำหนักได้ 200 – 500 กก. ต่อ 1 ตรม. ต้องวางตงห่างกัน 60X60 ซม. แต่ถ้าต้องการให้รับน้ำหนักได้ 600 กก. ต่อ 1 ตรม. ต้องวางตกห่างกัน 30X30 ซม.

17 การเลื่อย ตัด สามารถตัดขนาดด้วยเลื่อยมือ หรือเลื่อยไฟฟ้า ที่ใช้ใบเลื่อยวงเดือนไม่แนะนำให้ใช้ ใบตัดไฟเบอร์                   

18 การเจาะ เจาะโดยใช้ดอกสว่านไฮสปีด
การเจาะ เจาะโดยใช้ดอกสว่านไฮสปีด การตอกตะปู สำหรับแผ่นความหนาไม่เกิน 10 มม. สามารถตอกตะปูได้เลยโดยไม่ต้องเจาะนำ และสามารถติดตั้งโดยใช้ตะปูลมได้

19 การขันสกรู แนะนำให้ใช้สกรูปลายสว่าน ที่สามารถเจาะรูนำขนาดใหญ่และคว้านปากรู เพื่อฝังหัวสกรูในขั้นตอนเดียว แล้วโป๊วอุดรูเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม หากใช้สกรูเกลียวปล่อยทั่วไปในการติดตั้ง ให้เจาะรูนำให้ขนาดใหญ่กว่าสกรู เพื่อให้สกรูขยับตัวได้เล็กน้อย สามารถเพิ่มความแข็งแรงทนทานได้และคว้านปากรูเพื่อฝังหัวสกรู ร่องระหว่างแผ่น ในการติดตั้งแผ่น ให้มีการเว้นร่องระหว่างแผ่นไว้ มม.สำหรับงานภายใน และ มม.สำหรับงานภายนอก ควรอุดร่องที่เว้นไว้ด้วยสารยืดหยุ่นประเภทโพลียูรีเทนเพื่อป้องกันโครงเคร่าจากน้ำและความชื้น หรือปิดรอยต่อด้วยคิ้ว

20 การทาสี ใช้ได้กับสีแทบทุกชนิด โดยเฉพาะสีน้ำอคริลิค สีโพลียูรีเทน หรือสีอีพ๊อกซี่ ผิวที่เรียบไม่ดูดซึมสี ทำให้เปลืองสีน้อยกว่าวัสดุแผ่นเรียบชนิดอื่น หากใช้สีน้ำมัน ให้ทาสีรองพื้นกันด่างก่อน

21 การยกแผ่น การเลื่อนแผ่นวีว่าบอร์ดออกจากกอง ให้เลื่อนแผ่นไปตามด้านข้างทั้งแผ่น หลีกเลี่ยงการยกแผ่นโดยจับที่ปลายทั้งสองด้าน เพราะด้วยน้ำหนักของแผ่น จะทำให้เกิดการแอ่นตัวมากเกินควร และอาจเป็นสาเหตุของการแตกหัก

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 สรุป ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ต่างมุ่งให้ความสำคัญ ต่อระยะเวลา และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยกันทั้งนั้น ผนังสำเร็จรูป ไม้อัด วีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้ออกแบบ เป็นผู้พิจารณาเลือกชนิดของวัสดุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมกับชิ้นงาน

33 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้
ราคากลาง ชย.ทร.


ดาวน์โหลด ppt พ.จ.อ.ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google