งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตีเหล็ก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตีเหล็ก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตีเหล็ก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 เจ้าของกิจการโรงตีเหล็ก
ข้อมูลช่าง เจ้าของกิจการโรงตีเหล็ก และหัวหน้าช่าง นายรณชิต ธีระคุปตานนท์ เดิมชื่อ นายโป๊ว แซ่จั่น เกิดวันที่ - - ๒๔๙๔ อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่เลขที่ ๔๒/๑๓ ซอยรักกงษี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

3 ผู้ช่วยตีคนที่สอง และผู้ทำหน้าที่ชักสูบ
ผู้ช่วยตีคนที่สอง และผู้ทำหน้าที่ชักสูบ นายต้อย แซ่ตั้ง เกิดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ อายุ ๕๑ ปี ที่อยู่เลขที่ ๑๒/๑ ซอยสุทัศน์ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

4 ผู้ตกแต่งและลับคมเหล็กที่ตีเสร็จเรียบร้อย
นายณรงค์สิทธิ์ ธีระคุปตานนท์ เกิดวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๖๑ ปี ที่อยู่เลขที่ ๙๐/๗ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

5 ลักษณะพิเศษ ตำนานของผลงาน
เป็นการตีเหล็กที่เป็นกิจการของครอบครัว ซึ่งใช้แรงงานคน ทั้งหมดโดยใช้ผู้ตี ๓ คน คือ ผู้ทำหน้าที่ตีเหล็ก หน้าที่ชักสูบ และผู้ที่ ทำหน้าที่ตกแต่งหลังจากตีเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นการตีใน ขณะที่เหล็กร้อนต้องใช้ผู้ตี ๒ คน ตำนานของผลงาน การตีเหล็กที่โรงตีเหล็กแห่งนี้เป็นโรงตีเหล็กแห่งแรกของ อำเภอเมืองภูเก็ต ที่มีการสืบทอดกิจการจากบรรพบุรุษ ซึ่งมาจาก เมืองจีน

6 วัสดุที่ใช้ในการผลิต
แผ่นเหล็ก ถ่าน ดินเหนียว ถังน้ำ เหล็กกล้า

7 เครื่องมือและอุปกรณ์
คีมจับขวาน คีมจับแผ่นเหล็ก ค้อน คีมจับเหล็กกลม เหล็กแหลม

8 ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบสมัยโบราณ ไม้ฟุต

9 เตาตีเหล็ก เครื่องชักสูบ ท่อนไม้รองเตี๊ยม เตี๊ยมตีเหล็ก

10 ที่ตักถ่าน เหล็กเขี่ยไฟ ที่จับอุปกรณ์ตกแต่ง ตะบวยตักน้ำ

11 บุ๊งกี๋ แท่นตีเหล็ก ม้านั่ง เครื่องตัดเหล็ก

12 ขั้นเตรียมการ ใช้ตะแกรงตักถ่านใส่ในเตาไฟ
จุดไฟในเตาโดยวิธีดึงเครื่องชักสูบให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ถ่านในเตา นำแผ่นเหล็กมาตัดด้วยเครื่องตัดเหล็กให้ได้ขนาด

13 ขั้นตอนการผลิต ใช้คีมคีบแผ่นเหล็กใส่เตาไฟ เผาให้ร้อนประมาณ ๕ นาที จนเหล็กเป็นสีแดง นำเหล็กมาพับแล้วตีด้วยค้อนในขณะที่เหล็กร้อน โดยใช้ผู้ตีเพียงคนเดียวจนกระทั่งส่วนปลายโค้งเข้าหากัน นำแผ่นเหล็กกล้ามาใส่ตรงกลางระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองชิ้น แล้วตีโดยใช้ผู้ตี ๒ คน นำไปการเผาไฟแล้วจึงมานำกลับมาตีใหม่ ทำอย่างนี้สลับกันไปจนกระทั่งเหล็กทั้ง ๓ ชิ้น กลายเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งการตีเหล็กนั้นผู้ตี ๒ คน จะต้องตีสลับกันไปเรื่อยๆ ในขณะที่เหล็กยังร้อน ซึ่งจะต้องรู้จังหวะซึ่งกันและกันด้วย

14 นำเหล็กที่ตีจนได้ขนาดที่ต้องการแล้ว จึงนำมาตัดโดยการใช้คีมจับเหล็กอีกชิ้นหนึ่งตั้งไว้บนส่วนปลายเหล็กแดง แล้วจึงใช้ค้อนทุบให้ส่วนปลายของเหล็กแดงขาดออกจากกัน นำมาเหล็กแดงมาตีแต่เฉพาะส่วนปลายให้มีลักษณะบาง

15 นำเหล็กแหลมมาใส่ในส่วนปลายแล้วตีให้มีลักษณะกลม โดยเว้นช่องไว้สำหรับใส่ด้ามหลังจากตีเสร็จแล้ว
นำเหล็กแดงไปชุบน้ำธรรมดาเพื่อให้ส่วนปลายแข็ง โดยการสังเกตสีของเหล็กหลังจากชุบน้ำแล้ว หากชุบไม่ดีจะทำให้เหล็กเปราะและหักได้ง่าย

16 นำมาตั้งบนที่จับ แล้วใช้ตะไบถูบนเหล็กเพื่อตกแต่ง และลับให้เกิดความคม
นำมาทุบด้วยค้อน ใช้ดินเหนียวผสมน้ำแล้วนำไปรดบนถ่านแดง เพื่อให้ไฟมอดลง ถือเป็นการประหยัดพลังงานในขณะที่พักการตีเหล็ก

17 ขั้นหลังการผลิต นำไปใส่ด้ามไม้เพื่อจะใช้งานต่อไป ซึ่งผู้ว่าจ้างจะสั่งทำแต่เฉพาะตัวขวาน ส่วนด้ามผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ใส่ด้ามเอง แต่หากเป็นผู้ที่สนิทสนมกันก็จะบริการใส่ด้ามให้ด้วย

18 รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มีดพร้า ชแลง ขวาน

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การตีเหล็ก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google