งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น
คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง น้ำยาหล่อเย็น 1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น ป้องกันการจับตัวแข็งในระบบหล่อเย็น ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม ป้องกันการเกิดรูพรุนในเรือนสูบ ป้องกันการเกิดเกล็ดโลหะ <ระบบหล่อเย็น> ใช้วัสดุหลากหลายประเภท

2 2. คุณลักษณะของน้ำยาหล่อเย็นแท้ (Supercoolant AF-NAC)
คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง น้ำยาหล่อเย็น 2. คุณลักษณะของน้ำยาหล่อเย็นแท้ (Supercoolant AF-NAC) (1) ป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี  (1/2) < ผลการทดสอบการกัดกร่อน – น้ำยาหล่อเย็นแท้ VS น้ำยาหล่อเย็นเชิงพาณิชย์ทั่วไป > สารเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยในการป้องกันการกัดกร่อนของส่วนประกอบของระบบหล่อเย็น Supercoolant AF-NAC has excellent Corrosion Protection Performance น้ำยาหล่อเย็นเชิงพาณิชย์ทั่วไป หม้อน้ำปลอดสนิมเชิงพาณิชย์ทั่วไป เหล็กกล้า ทองแดง เหล็กหล่อ อัลลอย อะลูมิเนียมหล่อ ทองเหลือง น้ำประปา Supercoolant AF-NAC มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการป้องกันการกัดกร่อน

3 (1) ป้องกันการกัดกร่อนเป็นอย่างดี (2/2)  สำหรับหม้อน้ำอะลูมิเนียม
คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง น้ำยาหล่อเย็น (1) ป้องกันการกัดกร่อนเป็นอย่างดี (2/2)  สำหรับหม้อน้ำอะลูมิเนียม เครื่องยนต์ของ Komatsu ใช้หม้อน้ำที่มีแกนเป็นอะลูมิเนียมแทนที่อัลลอย (ตะกั่ว) มาตั้งแต่ปี 2007 เพื่อให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นการป้องกันอะลูมิเนียมจากการกัดกร่อนจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำยาหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ของ Komatsu ความสัมพันธ์ของ pH กับการถูกกัดกร่อนของวัสดุที่ใช้ทำแกน น้ำ + สารป้องกันการกัดกร่อน แกนอะลูมิเนียมถูกกัดกร่อน! Occur to corrosion on radiator core tubes เหล็ก เกิดการกัดกร่อนบนแกนหม้อน้ำ การกัดกร่อนของแกนอะลูมิเนียมในหม้อน้ำ ทองแดง (ทองเหลือง) ช่วงที่ไม่เกิดการกัดกร่อน ช่วงที่ไม่เกิดการกัดกร่อน อะลูมิเนียม ความเป็นกรด ความเป็นด่าง

4 คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง (2) ป้องกันการเกิดรูพรุนในเรือนสูบ
น้ำยาหล่อเย็น (2) ป้องกันการเกิดรูพรุนในเรือนสูบ น้ำยาหล่อเย็นแท้ (Super coolant AF-NAC) มีส่วนผสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพพิเศษซึ่งช่วยในการป้องกันการเกิดรูพรุนในเรือนสูบ < กลไกการเกิดรูพรุนในเรือนสูบและวิธีป้องกันโดยใช้ supercoolant AF-NAC > โพลีเมอร์สร้างฟิล์มป้องกัน น้ำยาหล่อเย็นเชิงพาณิชย์ทั่วไป อัด ปลอกสูบ ฟองอากาศ บล็อค ลูกสูบ น้ำยาหล่อเย็น เกิดรูพรุน / กัดกร่อน / สึกกร่อน สั่นสะเทือน ความดันลด ฟองของไอ (รูพรุน) รูพรุนแตกตัว ลดแรงแตกตัวของฟองอากาศโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ และฟิล์มช่วงปกป้องผิวของปลอกสูบ Reduce bubble break force by special additives, and the film protects liner surface ระเบิด ฟองอากาศแตก ป้องกันการเกิดรูพรุน

5 (3) น้ำยาหล่อเย็นที่มีอายุการใช้งานยาวนานและทนความร้อนสูงได้ดี
คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง น้ำยาหล่อเย็น (3) น้ำยาหล่อเย็นที่มีอายุการใช้งานยาวนานและทนความร้อนสูงได้ดี น้ำยาหล่อเย็นมักจะเสื่อมสภาพเมื่อถูกความร้อนและออกซิเจน น้ำยาหล่อเย็นแท้มีส่วนผสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งทนทานต่อความร้อนสูง ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น อายุของน้ำยาหล่อเย็นเทียบกับอุณหภูมิ (จากการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของ Komatsu) สารหล่อเย็นเชิงพาณิชย์ทั่วไป น้ำยาหล่อเย็นแท้ของ Komatsu ต่ำลง อุณหภูมิ สูงขึ้น สั้นลง อายุของสารเติมในสารหล่อเย็น ยาวนานขึ้น (4) ผลกระทบที่สำคัญในการป้องกันการเกิด (การสะสม) ของเกล็ดโลหะ เมื่อผสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดเกล็ดโลหะ น้ำยาหล่อเย็นแท้จะช่วยลดปัญหาเรื่องการอุดตันในทางเดินของระบบหล่อเย็นได้เป็นอย่างมาก (5) ในกรณีที่ใช้ Supercoolant ของแท้ การดูแลป้องกันการกัดกร่อนจะไม่จำเป็นอีกต่อไป

6 3. ตัวอย่างของความเสียหาย
คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง น้ำยาหล่อเย็น 3. ตัวอย่างของความเสียหาย ตัวอย่างปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการใช้น้ำยาหล่อเย็นคุณภาพต่ำ แกนอะลูมิเนียมของหม้อน้ำแตกจากการกัดกร่อน (2) รูพรุนบนปลอกสูบ น้ำยาหล่อเย็นรั่ว รูพรุน (3) (การสะสมของ) เกล็ดโลหะอุดตันแกนหม้อน้ำและทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด แกนอุดตัน

7 4. จุดสำคัญในการบำรุงรักษา
คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง น้ำยาหล่อเย็น 4. จุดสำคัญในการบำรุงรักษา (1) ระยะเวลามาตรฐานในการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น: ทุก 4,000 ชั่วโมงหรือ 2 ปี (2) ) ใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสมเป็น % ของ Super Coolant แท้ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม % ความเข้มข้น -10 องศาเซลเซียส < ประเภทผสมล่วงหน้า 35% -30 องศาเซลเซียส < ประเภทผสมล่วงหน้า 50% ห้ามเติมน้ำในหม้อน้ำ ให้เติมน้ำยาหล่อเย็นแท้ที่เจือจางโดยน้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัดไอออนแล้ว ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนของสารหล่อเย็นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารนั้น ดีมาก การป้องกันการกัดกร่อน Use over 30% concentration ใช้ความเข้นข้นมากกว่า 30% ต่ำมาก ความเข้มข้นเป็น % ของปริมาณ


ดาวน์โหลด ppt 1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google