งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบ
การมองเห็นระหว่างเส้นกับระนาบ การตัดกันระหว่างระนาบกับระนาบ

2 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ
เมื่อลากเส้นตรงผ่านทะลุระนาบจะเกิดจุดเจาะ (piercing point) ของเส้นกับระนาบ วิธีการหาจุดเจาะมีหลายวิธี วิธีวิวช่วย วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง

3 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ
วิธีวิวช่วย มองระนาบให้เป็นขอบวิว มองมองเส้นให้เป็นวิวจุด

4 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ
วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง วิธีนี้ไม่ต้องใช้วิวช่วยแต่ใช้ระนาบตัด (cutting plane) ที่เขียนขึ้นมาโดยบรรจุเส้นตรงนั้นและตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง

5 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ
วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง

6 การมองเห็นเส้นกับระนาบ
ในการพิจารณาว่าเส้นใดอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลัง หรือ เส้นใดอยู่ด้านบนหรือด้านล่าง ให้ใช้วิวข้างเคียงในการพิจารณา

7 การหารอยตัดระหว่างสองระนาบ
ถ้าระนาบสองระนาบใดๆ ตัดกันจะเกิดเส้นรอยตัด (line of intersection เขียนย่อว่า L.I.) วิธีการหาเส้นรอยตัดมีดังนี้ วิธีวิวช่วย วิธีระนาบตัด วิธีระนาบตัดสุ่ม

8 การหารอยตัดระหว่างสองระนาบ
วิธีวิวช่วย

9 การหารอยตัดระหว่างสองระนาบ
วิธีระนาบตัด


ดาวน์โหลด ppt จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google