งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง” “กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง” “กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง” “กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”
“นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง” พนักงานราชการ “กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”

2 แนะนำตัวกันหน่อย! “ชื่อเล่น ครูหญิง” ชื่อนางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง
สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม ระดับชั้น ม.1 , ม. 6 อายุ เป็นเพียงตัวเลข หน้าที่ความรับผิดชอบ จนท.ธุรการ , จนท.กยศ. , หน.งานแนะแนว

3 “ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย”
-เป็นคนหลังสวน จังหวัดชุมพร โชคชะตาพาไปทำงานที่สวี -ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 23 ถนนต้นโพธิ์ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน

4 “ประวัติการศึกษา“ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ป.1-ป.6 ร.ร. วัดประสาทนิกร
ม.1 – ม. 3 ร.ร.สวนศรีวิทยา ปวช. โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ปวส. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ป.บัณทิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt “นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง” “กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google