งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
BY..ไอ้ลิงเผือก อนำเสนอ

2 แนะนำตัว ชื่อ นางสาว ปุณณดา นามสกุล ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น ผึ้ง
เกิดวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2533 แนะนำตัว

3 เกิดวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ. ศ
เกิดวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ อายุ 20 ปี หมู่โลหิต โอ ที่อยู่ 287 หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

4 การศึกษา ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาทวี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระดับอุดมศึกษา กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน คณะวนศาสตร์ การศึกษา

5 มีพี่น้อง 3 คน 1. นาย ยุวชิต ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น เพ้ง 2. นางสาว ปุณณดา ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น ผึ้ง 3. เด็กหญิง ทัศนีย์ ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น จิลลี่

6


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google