งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feed Back Technique) Management Competency: Performance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feed Back Technique) Management Competency: Performance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feed Back Technique) Management Competency: Performance Management and Feed Back Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์การจะประสบปัญหาการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการชี้แจงผลการปฏิบัติงาน พนักงานไม่ ยอมรับ และหรือไม่มีการชี้แจงผล หรือไม่มีการกำหนด เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ดังนันบริษัทจึงพัฒนา หลักสูตรเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาสามารถนำไป ปฏิบัติได้และเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผน ขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน ทุกระดับ

2 เวลาเนื้อหาความคาดหวังวิธีการ ๙. ๐๐ - ๑๐. ๓๐ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน - ความสำคัญ ประโยชน์ กระบวนการและขั้นตอน ความเข้าใจและสามารถกำหนด เป้าหมายรายบุคคล บรรยาย อภิปรายและ Workshop ๑๐. ๓๐ - ๑๐. ๔๕ Break ๑๐. ๔๕ - ๑๒. ๐๐. กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การกำหนดเป้าหมาย - การสังเกตการทำงานและบันทึก - การกำกับสอนงาน ความเข้าใจ การกำกับ สอน การ สังเกตการทำงานการประเมินผล การปฏิบัติและการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงงาน บรรยาย อภิปรายและ Workshop ๑๒. ๐๐ - ๑๓. ๐๐พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓. ๐๐ - ๑๔. ๓๐ - กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงงาน ความเข้าใจ การกำกับ สอน การ สังเกตการทำงานการประเมินผล การปฏิบัติและการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงงานและการให้ ค่าตอบแทนตามผลงาน บรรยาย อภิปรายและ Workshop ๑๔. ๓๐ - ๑๔. ๔๕ Break ๑๔. ๔๕ - ๑๖. ๐๐เทคนิคการชี้แจงผลประเมินการปฏิบัติงานความเข้าใจวิธีการชี้แจงผลประเมิน การปฏิบัติงาน บรรยาย อภิปรายและ Workshop เนื้อหาการสัมมนา

3 อ. มุกดา สุนทรรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงาน บุคคลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ วิทยากร

4 สถานที่จัดสัมมนา วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท 18-20 กรุงเทพ ฯ อัตราค่าสัมมนา 3,900 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ 02-917-7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะ ได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feed Back Technique) Management Competency: Performance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google