งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้กับผู้บริหารองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรในเรื่อง ต่างๆ โดยค่อยๆเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติให้ได้ผล บริษัท แพสคอนส์ ตระหนักว่า มีหลายองค์กรที่มีปัญหา การบริหารทรัพยากรบุคคล พนักงานไม่สามารถทำงานได้บรรลุ เป้าหมาย พนักงานมีไม่เพียงพอ หรือ มีมากเกินไป หรือ พนักงาน ไม่ยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ พนักงานไม่รู้ ว่าตนเองอยู่ตรงไหนขององค์กร ทำให้ขาดความจงรักภักดีใน องค์กรจึงทำงานไม่เต็มความสามารถของตน ทำให้เสียโอกาสทั้ง องค์กร และพนักงานเอง เป็นต้น บริษัทจึงเห็นความสำคัญ และ ประโยชน์ที่จะพัฒนาความสามารถให้กับผู้ที่ต้องรับผิดชอบงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ ทักษะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยบริษัท จะทยอยพัฒนาที่ละเรื่องแบบเจาะลึกในหลักสูตร สาธารณะ ( Public Course) โดยครั้งนี้จะเริ่มการปูพื้นให้เข้าใจในกระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

2 สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย Morning Period -Organization Planning Base on Business Partner -Organization Structure -Manpower Planning Supply -Human Resource inventory -Quantity -Number of Employee Sex Education Experience Position Grade -Quality -Talent people Demand -Human Resource Planning -Career Development Plan -Promotion Plan -Rotation Plan -Transfer Plan -Succession Planning -Retirement Plan -Recruit and Selection plan -Compensation -Job Description & Competency -Job Evaluation/Job Grade -Salary Structure -Welfare Benefit Afternoon Period -Performance Management System -Goal Setting -Performance Appraisal and Feed back -Training and Development Plan -Competency -Core competency -Functional Competency -Management Competency -Technical Competency -People Development -Career Path and Career Development -People Competency Assessment -People Development Plan -Labor Relation -Welfare and Benefit Committee -Discipline

3 วันที่ฝึกอบรม : วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท 18-20 กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tax ID: 3380041618 ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 –917-7147 หรือ ทาง อีเมล์ nattakand@pascons.com จะได้รับการตอบกลับ ยืนยันทุกครั้ง nattakand@pascons.com การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ 080 -2 - 40260-2 สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์ โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ 02 -917-7148 วิทยากร อ. มุกดา สุนทรรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google