งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การลงรายการใน ระบบ DSpace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การลงรายการใน ระบบ DSpace."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การลงรายการใน ระบบ DSpace

2 ตัวอย่าง Contributor @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 2

3 3

4 4 ชื่อ เรื่อง หลัก ชื่อ เรื่อง รอง

5 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 5

6 6

7 7

8 8

9 ตัวอย่าง Date @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 9

10 10

11 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 11

12 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 12

13 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 13

14 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 14

15 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 15

16 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 16

17 @ จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา 17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt โดย จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การลงรายการใน ระบบ DSpace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google