งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Socheat Soeun ( สุชาติ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Socheat Soeun ( สุชาติ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Socheat Soeun ( สุชาติ )
31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

2 ที่จะทำให้คนมีความสุข
Walt Disney Vision ที่จะทำให้คนมีความสุข “To make people happy ” "เพื่อให้ความบันเทิงล้อของชีวิต" 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

3 วอลต์ดิสนีย์แนะนำพันธกิจ
“ในฐานะผู้นำของโลกในความบันเทิงและข้อมูลที่เราพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานและการทำงานร่วมกันสำหรับพนักงานของเราในการที่จะเปิดในช่วงเวลาของลูกค้าของเราเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันโดยการให้บริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านภาพยนตร์สวนสาธารณะและทางโลก โดยการใช้ประโยชน์จากผลงานที่หลากหลายของเราที่จะแยกความแตกต่างของเราเนื้อหาในส่วนนี้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัท บันเทิงที่มีกำไรมากที่สุดทั่วโลกซึ่งจะให้ผลผลิตเพิ่มผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นของเรา. " 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

4 เครือข่ายสื่อ Media Networks Disney Consumer Products
วอลต์ดิสนีย์ภาพรวม- Walt Disney Overview ส่วน Segment รายได้ Revenues ‘12 Revenues ‘13 Growth เครือข่ายสื่อ Media Networks 19,436 mil. $ 20,356 mil. $ 5% Parks & Resorts 12,920 mil. $ 14,087 mil. $ 9% Walt Disney Studios 5,825 mil. $ 5,979 mil. $ 3% ดิสนีย์สินค้าอุปโภคบริโภค Disney Consumer Products 3,252 mil. $ 3,555 mil. $ ดิสนีย์สื่อสาร Disney Interactive 845 mil. $ 1,064 mil. $ 26% 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

5 By Socheat Soeun ( สุชาติ )
31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

6 ธุรกิจต่างๆของ บริษัท วอลท์ดิสนีย์
Various Business of Walt Disney Company เครือข่ายสื่อการ (Media Network สินค้าอุปโภคบริโภค Consumer products สำหรับสวนสาธารณะและรีสอร์ท Parks and Resorts 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

7 โครงสร้างองค์กรของวอลท์ดิสนีย์
Corporate CEO ประธานกรรมการ บริษัท วอลท์ดิสนีย์อินเตอร์เนชั่นแนล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุการ บริษัท วอลท์ดิสนีย์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการรักษาความปลอดภัยทั่วโลกวอลท์ดิสนีย์ บริษัท รองประธานบริหารกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาธุรกิจรองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท วอลท์ดิสนีย์ รองประธานบริหาร บริษัท เอสเตทจริงพันธมิตรและเหรัญญิก, วอลต์ดิสนีย์ บริษัท รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สื่อสาร, วอลต์ดิสนีย์ บริษัท รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, วอลต์ดิสนีย์ บริษัท รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท วอลท์ดิสนีย์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการวางแผนและการควบคุมของ บริษัท วอลท์ดิสนีย์ หน่วยธุรกิจ(Business Unit ) CEO ประธานกรรมการบริหาร, ESPN, Inc ประธานดิสนีย์สินค้าอุปโภคบริโภค ประธานกรรมการ บริษัท วอลท์ดิสนีย์สตูดิโอ ประธานดิสนีย์อินเตอร์แอคที ประธานร่วมดิสนีย์สื่อเครือข่ายกลุ่มและประธานอีเอสพี ประธานกรรมการ บริษัท วอลต์ดิสนีย์สวนสาธารณะและรีสอร์ท ประธานร่วมดิสนีย์เครือข่ายสื่อและประธานดิสนีย์•โทรทัศน์เอบีซีกลุ่ม 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

8 การเงิน FINANCIAL การตลาด
วัตถุประสงค์ของวอลต์ดิสนีย์ Walt Disney Objectives เจริญเติบโตประจำปี 20% กำไรต่อหุ้น การเงิน FINANCIAL ปฐมนิเทศครอบครัว: ดึงดูดความสนใจของเด็กและนำครอบครัวเข้าด้วยกัน การตลาด MARKETING ส่งเสริมวัฒนธรรมของ บริษัท ร่วมและความร่วมมือ ทรัพยากรมนุษย์ HUMAN RESOURCES ขยายผลงานของตัวละครและผลักดัน บริษัท เข้าสู่อีเมลของโลก วิจัยและการพัฒนา RESEARCH & DEVELOPMENT 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

9 - วอลต์ดิสนีย์กลยุทธ์ขององค์กร หลากหลายกลุ่ม
Walt Disney Corporate Strategies ที่ดำรงอยู่ (Existing) ผลิตภัณฑ์ PRODUCTS ไหม่ New ส่วนแบ่งการตลาด (Market penetration) การแบ่งส่วนตลาดเป้าหมายผ่านการเข้าซื้อกิจการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ New products ความหลากหลายที่เกี่ยวข้อง การกระจายความเสี่ยงในการสร้างแบรนด์ บูรณาการในแนวตั้งและแนวนอน การพัฒนาตลาด Market development การจัดจ้างคนภายนอก ต่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจาก การออกใบอนุญาต หลากหลายกลุ่ม (Conglomerate diversification) - ที่ดำรงอยู่ (Existing) การตลาด MARKETS ไหม่ New 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

10 กลยุทธ์สำคัญของวอลต์ดิสนีย์ Walt Disney Grand Strategy
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด (RAPID MARKET GROWTH) การพัฒนาตลาด ความหลากหลายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมตามแนวตั้ง การรวบรวมเข้าด้วยกันแนวนอน ส่วนแบ่งการตลาด ตำแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่ง (STRONG COMPETITIVE POSITION) ตำแหน่งการแข่งขันอ่อนแอ (WEAK COMPETITIVE POSITION) 31/5/2014 การเติบโตของตลาดช้า (SLOW MARKET GROWTH)

11 วอลต์ดิสนีย์การวิเคราะห์ศัตรู Walt Disney PEST Analysis
ทางการเมือง อุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวสนุกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แตกต่างทางการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ กฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทางเศรษฐกิจ วิกฤตการเงินทั่วโลกช้าลงการเจริญเติบโต ตลาดเกิดใหม่เช่นอินเดียมีข้อได้เปรียบที่ค่าใช้จ่ายในแง่ของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายโดยรวมของการผลิต การเติบโตทางเศรษฐกิจรายได้ต่อหัวและขั้นตอนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู่ประเทศที่แตกต่างกันจะต้องพิจารณา 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

12 วอลต์ดิสนีย์การวิเคราะห์ศัตรู Walt Disney PEST Analysis
ทางสังคม แนวโน้มที่ผ่านมาในสังคมมาร์ทโฟนแท็บเล็ตปพลิเคชัน วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันรวมทั้งเรื่องราวและประวัติของสถานที่ที่โฮสต์ การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของลูกค้าเพื่อความบันเทิง บทบาทสำคัญของความบันเทิงสำหรับเด็กและครอบครัว เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสื่อมวลชนทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการผลิต 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

13 วอลต์ดิสนีย์ การวิเคราะห์พอร์เตอร์ 5 กองกำลัง
(Walt Disney Porter’s 5 Forces Analysis) การคุกคามของใหม่เข้า - (กลาง) ถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นรายใหญ่ยังคงผู้เล่นขนาดเล็กที่มีโครงสร้างที่ต่ำกว่าสามารถเข้าสู่ตลาด การคุกคามของแทน - (HIGH) นวัตกรรมเทคโนโลยีและการแข่งขันที่สูงในแต่ละกลุ่มสร้างทางเลือกหลายทางเลือกสำหรับผู้บริโภค อำนาจการต่อรองซัพพลายเออร์ - (ต่ำ) บูรณาการตามแนวตั้งของดิสนีย์อย่างมีนัยสำคัญช่วยลดการใช้พลังงานของพวกเขา อำนาจการต่อรองผู้ซื้อ - (HIGH) ข้อเสนอของดิสนีย์มีความต้องการมากกว่าความจำเป็น ดังนั้นผู้บริโภค จำกัด ทางการเงินจะไม่ซื้อ การแข่งขันระหว่าง บริษัท - (HIGH) การแข่งขันกันมากระหว่าง บริษัท ภายในภาคที่เฉพาะเจาะจง (สวนสาธารณะสิทธิออกอากาศ / ของพื้นที่สวน / ดูตัวเลข / กล่อง / ยี่ห้ออื่น ๆ ) 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

14 แบรนด์มูลค่า (Brand Value)
27 ที่อยู่ในโลกของ 500 แบรนด์ที่มีค่ามากที่สุด มูลค่าแบรนด์ $ 20,548 ล้านในปี (2013) มูลค่าแบรนด์ $ 23,580 ล้านในปี (2014) สินทรัพย์รวม เพิ่ม $ (2013) รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสหรัฐอเมริกา $ พันล้าน (2013) รายได้เพิ่มขึ้น $ (2013) รายได้สุทธิเพิ่ม $ (2013) จำนวนพนักงาน (Employees) 175,000 (2013) / 166,000 (2012) *http://brandirectory.com/league_tables/table/global 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

15 Performance Indicators
เงินปันผลต่อหุ้นวอลต์ดิสนีย์การเงินของรัฐ (Walt Disney Financial State) Performance Indicators ราคาหุ้นปัจจุบัน (Current Stock Price) $ 80.07 รายได้รวม (Consolidated Revenues) $ 45,041 millions รายได้สุทธิ (Net Income) $ 6,136 millions อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 14.41 ผลตอบแทนจากการลงทุนเงินทุน (Return on Invested Capital) 11.24 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 21.29 เงินปันผลต่อหุ้น (Annual Dividend per Share) $ 0.60 (2012) 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

16 ส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมบันเทิงสตูดิโอ
(Market Share on Studio Entertainment Industry ทั่วโลก (Globally) $ 5,03 billion ต่างประเทศ (Overseas) $ 3,14 billion U.S. $ 1,89 billion $ 4,68 billion $ 3 billion $ 1,68 billion $ 3,68 billion ต่างประเทศ( Overseas) $ 2,26 billion $ 1,42 billion 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

17 เมทริกซ์รายละเอียดการแข่งขัน (Competitive Profile Matrix)
WALT DISNEY WARNER BROS UNIVERSAL ปัจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญ (Critical Success Factors) Weigh t Rating 1 - 4 Score การโฆษณา(Advertising) .12 4 .48 3 .36 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) .10 .30 .40 2 .20 ฐานะทางการเงิน Financial Position การจัดการ .08 .24 การขยายตัวทั่วโลก Technology .15 .45 .60 ความภักดีของลูกค้า การรับรู้แบรนด์ (Brand) ความคิดสร้างสรรค์Creativity TOTAL 1.00 3.57 3.72 2.90 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

18 By Socheat Soeun ( สุชาติ )
วอลต์ดิสนีย์ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส (Walt Disney SWOT Analysis) ยี่ห้อชื่อเสียง ผลงานที่หลากหลายสูง ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการเข้าซื้อกิจการ การขยายตัวทั่วโลกและพันธมิตร เศรษฐกิจของขอบเขต บริหารระดับสูง ลูกค้าประจำ ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ค่าใช้จ่ายสูงของการดำเนินงาน การลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้อง ช่วง จำกัด ของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและคุณแม่ สภาพการทำงานที่แย่ในโรงงานที่ผลิตสินค้าของพวกเขา แนวทางการป้องกันการผูกขาดขอบเขตกฎหมาย ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านไอทีและเกมมือถือ สร้างเพิ่มเติมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาพ ขยายตัวต่อไปในประเทศเกิดใหม่ใหม่ การเปิดตัวของเรื่องที่ประสบความสำเร็จใหม่และตัวละคร เว็บไซต์ออนไลน์ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นสำหรับสวนสนุก ภาวะถดถอยทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ การแข่งขันที่แข็งแกร่ง ความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของผู้บริโภคและรสนิยม การประชาสัมพันธ์เชิงลบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด S W T O 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

19 External Factor Evaluation Matrix (EFE) 1.00 2.75
Weight Rating WeightedScore โอกาส Opportunities ประโยชน์ที่ได้รับจากมันก้าวหน้าและเกมมือถือ .20 3 .60 สร้างภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น .05 .15 ขยายตัวต่อไปในใหม่ ประเทศเกิดใหม่ (รัสเซีย, อินเดีย) 2 .30 การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของเรื่องราวและตัวละครใหม่ 4 อุปสรรค THREATS ภาวะถดถอยทางการเงิน .45 การเพิ่มขึ้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ .10 การแข่งขันที่แข็งแกร่ง ความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของผู้บริโภคและรสนิยม การประชาสัมพันธ์เชิงลบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด TOTAL 31/5/2014 1.00 2.75 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

20 Internal Factor Evaluation Matrix (IFE)
WEIGHT RATING WEIGHTED SCORE จุดแข็ง STRENGTHS ยี่ห้อชื่อเสียง (Brand Reputation .15 4 .60 ผลงานที่หลากหลายสูง(Highly Diversified Portfolio) .10 .40 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการเข้าซื้อกิจการStrategic & Tactical Acquisitions .08 3 .24 การขยายตัวทั่วโลกและพันธมิตร(Global Expansion & Alliances ) .05 เศรษฐกิจของขอบเขต (Economies of Scope) บริหารระดับสูง ( Top Management) .07 .21 ลูกค้าประจำ(Loyal Customers) ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong Financial Position) 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

21 Internal Factor Evaluation Matrix (IFE)
WEIGHT RATING WEIGHTED SCORE จุดอ่อน (WEAKNESSES) ค่าใช้จ่ายสูงของการดำเนินงาน High Cost of Operations .15 2 .30 ความเข้มข้นของรายได้ในเราและแคนาดา Concentration of Revenues in Us & Canada .08 .16 แนวทางการป้องกันการผูกขาดขอบเขตกฎหมาย Approaches Antitrust Law Limits .04 1 สภาพการทำงานที่แย่ในโรงงานที่ผลิตสินค้าของพวกเขา .05 TOTAL 31/5/2014 1.00 2.94 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

22 วอลต์ดิสนีย์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสกลยุทธ์การรวม
Strengths Weaknesses วอลต์ดิสนีย์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสกลยุทธ์การรวม Walt Disney SWOT Combined Strategies ยี่ห้อชื่อเสียง ผลงานที่หลากหลายสูง ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการเข้าซื้อกิจการ การขยายตัวทั่วโลกและพันธมิตร เศรษฐกิจของขอบเขต บริหารระดับสูง ลูกค้าประจำ ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ค่าใช้จ่ายสูงของการดำเนินงาน การลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้อง ช่วง จำกัด ของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและคุณแม่ สภาพการทำงานที่แย่ในโรงงานที่ผลิตสินค้าของพวกเขา แนวทางการป้องกันการผูกขาดขอบเขตกฎหมาย Opportunities SO - Strategies WO - Strategies ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านไอทีและเกมมือถือ สร้างเพิ่มเติมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาพ ขยายตัวต่อไปในประเทศเกิดใหม่ใหม่ การเปิดตัวของเรื่องที่ประสบความสำเร็จใหม่และตัวละคร เว็บไซต์ออนไลน์ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นสำหรับสวนสนุก 2-1: การพัฒนาโปรแกรมเกมมือถือที่มีตัวละครดิสนีย์ 1-2: การร่วมมือกับ WWF เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 6-3: สร้างทีมผู้บริหารของ บริษัท ข้ามชาติ 8-4: งานวิจัยผู้บริโภคกับการตั้งค่าของพวกเขาในปัจจุบัน 1-1: ระบบดิจิตอลของการดำเนินงานของเราเพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่ำและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 2-3: เป้าหมายการขยายตัวของอินเดียที่เป็นไปได้ผ่านสินค้าอุปโภคบริโภค Threats ST - Strategies WT - Strategies ภาวะถดถอยทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ การแข่งขันที่แข็งแกร่ง ความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของผู้บริโภคและรสนิยม การประชาสัมพันธ์เชิงลบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 7-1 ส่วนลดข้อเสนอให้กับสมาชิกทั้งหมดของดิสนีย์สนุกสโมสร: 3,4-3: การขยายตัวในตลาดบราซิลผ่านทางพันธมิตรและร่วมมือกัน 8-4: ลงทุนใน R & D สำหรับแผนกเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างใดอย่างหนึ่ง 6-5: การวิจัยผู้บริโภครายเดือนผ่านโพลล์ออนไลน์ 1-1: Re-แก้ไขและการเปิดตัวในโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ดิสนีย์คลาสสิกเก่า 2-3,4: ใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในเอ็นอเมริกาโดยการลงทุนในเทคโนโลยีและ R & D สำหรับพื้นที่ที่ 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

23 Threats Strengths Weaknesses 4.32 4.84
QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX Expansion in Brazil market through alliances and synergies Develop mobile game applications with Disney characters Key Factors Weight AS TAS Opportunities 1. ภาคเกมมือถือจะเติบโตในอัตราการเติบโตประจำปีของ 23.6% 2017 0.20 1 4 0.80 2. การลดลงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย 50% 0.05 - 3. ตลาดเกิดใหม่มีความได้เปรียบในการประหยัดค่าใช้จ่ายในแง่ของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 0.15 0.60 3 0.45 4. ส่วนต่อขยายของ R & D ความพยายามในการที่จะปล่อยเรื่องที่ประสบความสำเร็จใหม่และตัวละคร 2 0.10 Threats 1. ลดลง 12% ในค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยในความบันเทิงในสหรัฐอเมริกา 0.30 2. ค่าใช้จ่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ในเศรษฐกิจสหรัฐฯทุกปี $ 250,000,000,000 3. ส่วนแบ่งการตลาดของวอลท์ดิสนีย์สตูดิโอในส่วนของความบันเทิงเป็น 16,62% 4. ความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงเทคโนโลยี 0.40 5. การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของผู้บริโภคและรสนิยม 6. การประชาสัมพันธ์เชิงลบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ทั้งหมด(Subtotal) 1.00 Strengths 1. ตำแหน่งที่ 27 ในการจัดอันดับที่ดีที่สุดของแบรนด์ระดับโลก 2. ผลงานที่มีความหลากหลายสูง 3. การซื้อของมาร์เวล, ABC, พิกซาร์, ลูคัสฟิล์ม, อีเอสพี ฯลฯ 0.08 0.24 0.16 4. เกือบ 30% ของรายได้จากการดำเนินงานในยุโรป, เอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกาและอื่น ๆ 5. เศรษฐกิจของขอบเขต 6. บริหารระดับสูงดังต่อไปนี้สี่แนวคิดหลัก (3Ds + B) จาก 1922 0.07 0.28 0.14 7 ความจงรักภักดีของลูกค้า 8. ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง: $ 7,370Mสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ $ 27,324Mค่าความนิยมปีงบประมาณ 2013 Weaknesses 1. ค่าใช้จ่ายสูงของการดำเนินงาน: $ 35,591 Mปีงบประมาณ 2013 เมื่อรายได้รวมเป็น $ 45,041 M 2. เกือบ 70% ของการดำเนินงานที่มีความเข้มข้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 3. ป้องกันการผูกขาดสหรัฐอเมริกากฎหมาย จำกัด การควบรวมและการซื้อกิจการขององค์กร 0.04 ไม่ทั้งหมด ( Subtotal) ผลรวมของผลรวมคะแนนความดึงดูดใจ SUM TOTAL ATTRACTIVENESS SCORE 4.32 4.84 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

24 "เราไม่ได้ทำหนังเพื่อให้เงิน เราทำเงินเพื่อให้ภาพยนตร์มากขึ้น."
"We don't make movies to make money. We make money to make more movies." 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

25 การใช้กลยุทธ์ (Implementing Strategy)
การจัดทำงบประมาณที่เหมาะสม การจัดสรรบุคลากร การสื่อสารของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่รูปแบบเชิงกลยุทธ์และบทบาทของพวกเขาให้กับพนักงาน การใช้งานนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมการปรับปรุงบ่อย 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )

26 การประเมินผลยุทธศาสตร์
มือถือเกมออนไลน์ / สามารถเติบโตไป ~ $ 60 B ราย (23.6% CAGR 11-17F) มือถือเกมออนไลน์ / อาจใช้เวลา 60% ส่วนแบ่งการตลาดซอฟแวร์เกม 2017 รายได้จากซอฟต์แวร์เกมทั่วโลกรวมสามารถเติบโตรายได้ ~ $100 B 2017 โทรศัพท์มือถือสามารถผลักดันรายได้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมรวมถึง $ 100 B 2017 เกมส์เอา 32% ของการใช้งาน app 2013 มือถือ (ผสม iOS / Android แท็บเล็ / มาร์ทโฟน) - 67% ของการใช้แท็บเล็ต เกมส์เอา 72% ของรายได้ 2,013 app มือถือและ ~ 40% ของการดาวน์โหลดแอพพลิเคมือถือ เกมส์ครองการใช้งานโทรศัพท์มือถือและรายได้ 31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ ) source:

27 By Socheat Soeun ( สุชาติ )
31/5/2014 source: By Socheat Soeun ( สุชาติ )

28 มือถือเกมส์อุตสาหกรรมสถิติเชิงพรรณนา
Mobile Games Industry Descriptive Statistics 31/5/2014 source: By Socheat Soeun ( สุชาติ )

29 By Socheat Soeun ( สุชาติ )
31/5/2014 By Socheat Soeun ( สุชาติ )


ดาวน์โหลด ppt By Socheat Soeun ( สุชาติ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google