งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่
วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

2 ผลการคัดกรอง จำนวน(คน) ร้อยละ
คัดกรองสตรีอายุ ปี 870 พบกลุ่มเสี่ยง จำนวน 248 คน 248 28.5 แพทย์ตรวจ จำนวน คน พยาบาลตรวจ 92 คน 100.00 พบความผิดปกติของเต้านม 62 25.00 ส่งตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ - รถเอกซ์เรย์ของมูลนิธิกาญจนบารมี สงสัยมะเร็งเต้านม - ส่ง รพ.พระจอมเกล้าฯ (รถเอกซเรย์ของเอกชน) ไม่มาตรวจ นัดตรวจ 18 ก.พ.58 ตรวจวันที่ 22 ม.ค.58 รวมตรวจเอกซ์เรย์เต้านม 57 ราย สงสัยมะเร็งเต้านม 17 5 45 2 3 40 6 11 29.41 15.00 19.30

3 สงสัยมะเร็งเต้านม อ.บ้านแหลม 4 คน อ.ท่ายาง อ.เมือง 1 คน อ.บ้านลาด
4 คน อ.ท่ายาง อ.เมือง 1 คน อ.บ้านลาด อ.แก่งกระจาน

4 ผลการประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร ณ เวทีกลางสนามตรงข้ามร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ
Season 4 16 ม.ค ณ เวทีกลางสนามตรงข้ามร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ

5 รางวัลชนะเลิศ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลหนุ่มมาดเท่ห์ นายสุทธิศักดิ์ แสนบรรดิษฐ์

6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายธีรวัฒน์ โฉมขำ

7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลหนุ่ม Healthy นายณัฐกฤษตย์ อินทรัพย์

8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลขวัญใจประชาชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นายวีรเดช ธรรมเนียม นายสุภากร เชื้อคอยนาม นายทิวัตถ์ โดนสันเทียะ

9 รางวัลขวัญใจมิตรภาพ รางวัลดาวรุ่งเมืองเพชร นายบดินทร์ บำเรอรักษ์ นายนวรัตน์ พูลเพิ่ม

10 กีฬาสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5
พิธีเปิด วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี งานเลี้ยงเย็น เวลา น. แข่งขันกีฬา เริ่ม 15 มกราคม 2558 ณ จ.กาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 2 ก.พ.58 แข่งขัน ปาเป้า หมากกระดาน ที่ รพ.พระจอมเกล้าฯ วันที่ 3 ม.ค. 58 กีฬา เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตซอล การแต่งกาย จ.เพชรบุรี เสื้อกีฬาสีเขียว รถออกจาก สสจ. เวลา น. กีฬากระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google