งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ รายใหม่ อัตราป่วยต่อแสนประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสน ปชก.) กพ. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มีค..51 รพ. พระจอมเกล้า 84323.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ รายใหม่ อัตราป่วยต่อแสนประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสน ปชก.) กพ. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มีค..51 รพ. พระจอมเกล้า 84323.92."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ รายใหม่ อัตราป่วยต่อแสนประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสน ปชก.) กพ. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มีค..51 รพ. พระจอมเกล้า 84323.92 รพ. เขาย้อย 11025.33 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 0320.63 รพ. ชะอำ 51724.61 รพ. ท่ายาง 51925.57 รพ. บ้านลาด 0416.17 รพ. บ้านแหลม 0412.13 รพ. แก่งกระจาน 013.63 รวมจังหวัด 1910122.04

2 รพ./ สอ. จำนว น รพ. พระจอมเกล้า 2 สอ. ปากทะเล 1 สอ. นาวุ้ง 1 สอ. ดอนยาง 1 รพ./ สอ. จำนวน สอ. ห้วยท่าช้าง 1 สอ. ท่าตระคร้อ 1 สอ. บ้านหม้อ 1

3 รพ./ สอ. จำนวน รพ. เขาย้อย 1 รพ./ สอ. จำนวน รพ. ชะอำ 1 สอ. วังยาว 1 สอ. นายาง 1

4 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) รพ. ท่ายาง 1 สอ. ทุ่งโป่ง 1 สอ. เขากระปุก 1 สอ. ท่าวาย 1 สอ. ท่าไม้รวก 1

5 เครือข่าย เดือน มี. ค.50 ยอดสะสมเดือน ต. ค.49- มี. ค.50 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมายผลงา น ร้อยละ รพ. พระจอมเกล้า161488544685.19 รพ. เขาย้อย1110010 100 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 0010011 รพ. ชะอำ2150111090.91 รพ. ท่ายาง11100151493.33 รพ. บ้านลาด000000 รพ. บ้านแหลม1110077 รพ. แก่งกระจาน1110044 รวมจังหวัด2219861027291.14

6 รพ./ สอ. จำนวน รพ.. พระจอม เกล้า สถานีกาชาด 8 11 รพ./ สอ. จำนวน สอ. ทุ่งจับญวน 1

7 เครือข่าย เดือน กย.50 ยอดสะสมเดือนเม. ย.- ส. ค.50 เป้าหม าย ผลงา น ร้อยละเป้าหมา ย ผลงา น ร้อยละ รพ. พระจอมเกล้า12 10040 100 รพ. เขาย้อย33100141393 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 00011100 รพ. ชะอำ3310017 100 รพ. ท่ายาง1110010990 รพ. บ้านลาด2210077 รพ. บ้านแหลม1110044 รพ. แก่งกระจาน1110044 รวมจังหวัด23 100979598


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ รายใหม่ อัตราป่วยต่อแสนประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสน ปชก.) กพ. 2551 ยอดสะสม ตค.50- มีค..51 รพ. พระจอมเกล้า 84323.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google