งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรรพสิ่งที่สามารถเก็บและค้นหาเพื่อสัมผัส ทางตา และ/หรือ หู และ/หรือ และหรือ จมูก และ/หรือ ปาก และ/หรือ การสัมผัส เราเรียกว่าอะไร ? ฐานข้อมูลสัญญาลักษณ์ประสบการณ์ข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรรพสิ่งที่สามารถเก็บและค้นหาเพื่อสัมผัส ทางตา และ/หรือ หู และ/หรือ และหรือ จมูก และ/หรือ ปาก และ/หรือ การสัมผัส เราเรียกว่าอะไร ? ฐานข้อมูลสัญญาลักษณ์ประสบการณ์ข้อมูลสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรรพสิ่งที่สามารถเก็บและค้นหาเพื่อสัมผัส ทางตา และ/หรือ หู และ/หรือ และหรือ จมูก และ/หรือ ปาก และ/หรือ การสัมผัส เราเรียกว่าอะไร ? ฐานข้อมูลสัญญาลักษณ์ประสบการณ์ข้อมูลสารสนเทศ

3 การจัดกลุ่มข้อมูล ตามประเภท หรือ รูปแบบที่แตกต่างกัน เราเรียกว่าการจัด อะไร ฐานข้อมูลกลุ่มสัญญาลักษณ์กลุ่มประสบการณ์กลุ่มข้อมูลกลุ่มสารสนเทศ

4 การจัดองค์กรที่กลับมาจุดตั้งต้นทุกครั้ง เป็นการจัดองค์กรในระบบใด เว็บเพจเว็บไซต์ไซต์ไลน์ออนไลน์อีบุ๊ค

5 การจัดองค์กรที่ สามารถที่ค้นหาจากจุด หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เรียกว่าระบบใด Home Town MISMITGISGPS

6 ข้อมูลที่บอกตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลได้ เรียกว่าอะไร WWWMTSMITGISGPS

7 แผนที่นำทาง เรียกว่าอะไร WWWMISMITGISGPS

8 การทำข้อมูลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ GIS โดยใช้แบบที่ของใคร สะดวกที่สุด Google World Google Earth Microsoft Map Google Map Microsoft Earth

9 การสื่อสารเพื่อการศึกษานอกจากจะใช้ หลักการ SMCR และองค์ประกอบสำคัญใน การสื่อสารการศึกษาคืออะไร SenderManagerChannal Feed Back Receiver

10 ขั้นตอนแรกการพัฒนานวัตกรรมคือ อะไร ศึกษาปัญหาของระบบแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาเลือกแนวทางแก้ปัญหาปรับปรุงระบบพิจารณาวิธีการระบบ

11 คอมพิวเตอร์ในระบบการเรียนการสอนคือ องค์ประกอบใดของการสื่อสารการศึกษา ผู้ส่งสารผู้รับสารสารสื่อผลย้อนหลัง

12 เก่งมาก ขอแสดงความยินดีที่ ท่านทำข้อสอบได้ถูกต้องทุกข้อ


ดาวน์โหลด ppt สรรพสิ่งที่สามารถเก็บและค้นหาเพื่อสัมผัส ทางตา และ/หรือ หู และ/หรือ และหรือ จมูก และ/หรือ ปาก และ/หรือ การสัมผัส เราเรียกว่าอะไร ? ฐานข้อมูลสัญญาลักษณ์ประสบการณ์ข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google